Aktualności

W dniach 15-16 listopada ub. roku odbył się w Krakowie Małopolski Kongres Polityki Społecznej, zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Patronat honorowy nad Kongresem sprawowała Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.
Obecnie wydana została publikacja pokongresowa "(Nie) czekając na starość - wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian", w której  zostały zamieszczone referaty  ekspertów - przedstawicieli świata nauki oraz praktyków, na codzień zaangażowanych w działania na rzecz osób starszych,  biorących  udział w Kongresie.
Środowisko UTW  na Kongresie reprezentowali  liderzy i słuchacze małopolskich UTW. Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW  Wiesława Borczyk wygłosiła referat pt. " Zaktywizuj się, czyli młodość na starość. Edukacja - promocja uczenia się przez całe życie."
Publikacja pokongresowa  znajduje się  na stronie internetowej ROPS,
poniżej link:
http://www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl/pliki_ed/file/publikacje/nie_czekajac_na_starosc.pdf
Zachęcamy Państwa do zapoznania  się z jej treścią.

26 listopada ruszyła kampania społeczna „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysokooprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. „chwilówek”, oraz z korzystaniem  z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa.
Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszyscy obywatele powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń płynących z niefrasobliwego zawierania umów pożyczkowych i mieć wiedzę umożliwiającą dokonanie rzetelnej oceny takich ofert. Klienci firm oferujących tego typu usługi finansowe są często nieświadomi, że rzeczywiste roczne oprocentowanie „łatwych pieniędzy” może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy procent. Potencjalni pożyczkobiorcy ulegają pokusie zdobycia „szybkiej gotówki” nie zdając sobie sprawy z konsekwencji wynikających z podpisania pozornie prostej umowy pożyczkowej, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do utraty dorobku życia. Akcję wspierają media publiczne i katolickie. Do udziału w kampanii zostały także zaproszone media komercyjne i liczni partnerzy społeczni, m.in. Episkopat, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polskie Koleje Państwowe i Naczelna Izba Aptekarska, którzy wesprą akcję poprzez dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych. Specjalnie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych (np. podstaw przedsiębiorczości) przygotowane zostaną scenariusze lekcji dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące problematyki poruszanej w ramach akcji.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wsparcia kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”.
Cztery zasady bezpiecznego zaciągania pożyczki to:
1.    Sprawdź wiarygodność firmy.
2.    Policz całkowity koszt pożyczki.
3.    Dokładnie przeczytaj umowę.
4.    Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.
Więcej informacji: www.zanim-podpiszesz.pl

Fotorelacja

01. 07. 2013
Zapraszamy do obejrzenia Fotogalerii z wyjazdu do STRÓŻ

Szanowni Państwo,
Zarząd Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uprzejmie informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013r. o godzinie 11:00 w sali im. L. Lipińskiego Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu, odbędzie się przedstawienie pn. "Szopka Regionalna" przygotowana przez słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego wieku, młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. J. Długosza w Nowym Sączu oraz ze szkół podstawowych. Przedstawienie odbędzie się w ramach projektu pt. "Współgranie, współtworzenie, współdziałanie” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Podczas warsztatów teatralno-muzycznych uczestnicy - seniorzy i młodzież, mieli za zadanie zebrać pastorałki, kolędy, przyśpiewki, które zostały wykorzystane do stworzenia przedstawienia jasełkowego.  Ta innowacyjna formuła projektu jest doskonałą formą poszukiwania i tworzenia nowych relacji w kontaktach pomiędzy starszym i młodym pokoleniem oraz budowania wzajemnych więzi i kształtowania pozytywnego wizerunku osób starszych wśród młodzieży. Młodzież i seniorzy chętnie podejmują wspólne działania mogąc się uczyć od siebie nawzajem. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zwiększania aktywności osób starszych w wielu aspektach życia społecznego i kulturalnego jak również nawiązanie współpracy międzypokoleniowej pomiędzy seniorami a młodzieżą.
Nad całością przedsięwzięcia czuwa Pani Barbara Porzucek - nauczycielka muzyki i wiedzy o kulturze w I Liceum i Gimnazjum im. J. Długosza w Nowym Sączu (w latach 1999-2009 dyrektor I Gimnazjum), wychowawca wielu laureatów konkursów i festiwali, animator kultury, artystka estradowa. Organizatorka, autorka scenariuszy, reżyserka i wykonawca widowisk, spektakli muzycznych i programów estradowych. Dyrektor artystyczny i organizator Festiwalu Młodych Talentów. Współautorka książki „Nie chowaj się za szafą, wyjdź spod łóżka kolego…” czyli o 35 Festiwalach Młodych Talentów I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu.
Serdecznie zapraszamy !!!

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie