Aktualności

WARTO WIEDZIEĆ !

04. 12. 2013

Przedstawiciele  Ogólnopolskiej Federacji  Stowarzyszeń UTW  członkami   Rady ds.Polityki Senioralnej powołanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Wiesława Borczyk
Roman Biskupski
Krystyna Męcik
Krystyna Rawska
Harmonogram prac Rady ds.Polityki Senioralnej w 2013 r.
Rada ds. Polityki Senioralnej została powołana w lutym 2013 r., w ramach komponentu systemowego Rządowego Programu ASOS. Jej kształt odpowiada założeniu tworzenia polityki senioralnej w formule partycypacyjnej. Choć jest to organ pomocniczy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, to do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw oraz centralnych organów administracji publicznej, jak również przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego, organizacji trzeciego sektora i eksperci, wydelegowani do prac w Radzie. Założony kształt Rady jest odzwierciedleniem jej konsultacyjnego i opiniodawczego charakteru. Projekt założeń długofalowej polityki senioralnej ma być głównym efektem jej prac.
http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rada-ds-polityki-senioralnej/

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład audytoryjny, który odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2013 r. w sali im. Lucjana Lipińskiego MCK "Sokół" ul. Długosza 3 o godzinie 11.00.
W programie wykład dr Stanisława Kwiecińskiego na temat "Czy fizycy mogą pomóc lekarzowi"
Wykład zrealizowany zostanie w ramach projektu "Współgranie, współtworzenie, współdziałanie - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w Festiwalu Biegowym, który odbędzie się w dniach 6-8 września 2013 roku w Krynicy Zdroju.
Osoby zainteresowane udziałem w Festiwalu Biegowym proszone są o kontakt z sekretariatem Sądeckiego UTW, ul. Jagiellońska 18 lub pod numerem telefonu 18 443-57-08

Podziękowanie

03. 21. 2013

Poniżej zamieszczamy treść podziękowania które zostało wysłane do Pani Małgorzaty Pyka - Dyrektora Małopolskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża za organizację dla grupy 23 słuchaczy SUTW turnusu pn: Promocja i profilaktyka zdrowia" w dniach 11-13 marzec 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowo - Rehabilitacyjnym PCK im. H. Paderewskiej w Mszanie Dolnej.
PODZIĘKOWANIE - KLIKNIJ

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie