Przejdź do treści

Warsztaty aktywności fizycznej dla seniorów

  • Opublikowano

W okresie 27 października – 31 grudnia 2023 Sądecki UTW, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Nowosądeckiego, realizuje projekt “Warsztaty aktywności fizycznej dla seniorów”. W ramach zadania zorganizowane zostaną 2 grupy warsztatów aktywności fizycznej dla 20 osób w wieku 60+, mieszkańców powiatu nowosądeckiego.

Objęcie wsparciem ww. grupy wynika z konieczności pobudzenia seniorów do podejmowania aktywności fizycznej, podnoszenia ich świadomości na temat korzyści płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia oraz promowania kultury fizycznej w grupie wiekowej 60+, a tym samym zmniejszania i niwelowania negatywnych skutków pandemii w tym zakresie. W każdej z dwóch grup warsztatów odbędzie się 8 spotkań trwających 1 godz. zegarową. Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalną instruktorkę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, w tym w pracy z osobami starszymi. Intensywność ćwiczeń będzie dostosowana do możliwości uczestników.

Rekrutację na zajęcia prowadzi od 3 listopada sekretariat SUTW (ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz) tel. 18-443-57-08.
Zasady rekrutacji to: spełnienie warunków projektowych (wiek 60+ oraz zamieszkanie na terenie powiatu nowosądeckiego) oraz uzupełnienie formularza projektowego dostępnego w sekretariacie SUTW lub tutaj – formularz do pobrania). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, brana pod uwagę jest kolejność zgłoszeń – złożenia poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do projektu w sekretariacie SUTW.

Zajęcia będą odbywać się w Klubie Fitness for Life w Nowym Sączu (CH Europa Plaza II, ul. Nawojowska 1, 33-300); co czwartek od 9 listopada grupa 1 godz. 8.30-9.30 oraz grupa 2 godz. 9.40-10.40.

PATRONAT HONOROWY
MAREK KWIATKOWSKI – STAROSTA NOWOSĄDECKI

WARSZTATY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA SENIORÓW
ZADANIE ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM POWIATU NOWOSĄDECKIEGO