Przejdź do treści

Władze

Skład Zarządu –  kadencja 2022-26

  • Prezes Zarządu: Wiesława Borczyk
  • Wiceprezes Zarządu: Daniel Jachimowicz
  • Wiceprezes Zarządu: Jadwiga Banach
  • Sekretarz: Maria Halina Starzyk
  • Skarbnik: Marek Winiarski
 
 
Komisja Rewizyjna – kadencja 2022-26
 
  • Przewodnicząca – Krystyna Słaby
  • Członkowie Komisji Rewizyjnej: Jolanta Stafin, Elżbieta Cabak