Przejdź do treści

Kontakt

STOWARZYSZENIE SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
KRS 0000222910
REGON 492955901
NIP 734-306-76-80
Nr rachunku bankowego 37 8805 0009 0019 5083 2008 0001

Siedziba:
33-300 Nowy Sącz,
ul. Jagiellońska 18
tel./fax 18 443 57 08
664-720-195
e-mail: sekretariat@sutw.pl
www.sutw.pl

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.