Przejdź do treści

“Kultura dla Sądeckiego Seniora”.

 • Opublikowano

W okresie 1 marca – 31 grudnia 2023 Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt “Kultura dla Sądeckiego Seniora”, którego celem jest wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta Nowego Sącza poprzez organizację imprez, wydarzeń kulturalnych i artystycznych skierowanych do seniorów w wieku 60+: mieszkańców Nowego Sącza, słuchaczy SUTW.

Zadanie ma także rozwijać kompetencje kulturowe uczestników projektu, rozszerzać horyzonty i ubogacać wiedzę na temat zagadnień kulturoznawczo-podróżniczych, historycznych, artystycznych, zachęcać do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych, wspomagać rozwój wspólnot i  społeczności lokalnych a także promować ideę uczenia się przez całe życie wśród najstarszych mieszkańców miasta. Projekt w szerszej perspektywie ma także kształtować postawy prospołeczne, zachęcać do większej aktywności społecznej, obywatelskiej i kulturalnej, integrować, zapobiegać marginalizacji. 

herb ns rgb a4

“Kultura dla sądeckiego seniora”
Projekt realizowany  przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

W ramach projektu SUTW zorganizuje:

– 8 wykładów artystyczno-kulturoznawczych dla seniorów Nowego Sącza trwających po 2 h lekcyjne. W każdym
weźmie udział średnio 50 osób. Tematyka wykładów będzie obejmować zarówno tematy związane z Nowym Sączem i Małopolską, ale dla zapewnienia różnorodności, pojawią się także wykłady kulturoznawcze dotyczące odległych zakątków Ziemi.
– występ grupy teatralnej Sądeckiego UTW (6-15 osób – słuchaczy SUTW, seniorów z Nowego Sącza będących artystami nieprofesjonalnymi) ze spektaklem słowno-muzycznym dla minimum 100 nowosądeckich seniorów.
Wydarzenie poprzedzi seria 25 prób, które pozwolą na perfekcyjne dopracowanie spektaklu. Występ jest planowany na jesień i odbędzie się jako impreza związana z obchodami w Nowym Sączu Dnia Seniora.

Wszystkie wydarzenia będą dostosowane do potrzeb, oczekiwań i możliwości grupy odbiorców i będą odbywały się z zachowaniem obowiązujących w danym okresie czasu przepisów dot. stanu zagrożenia koronawirusem.
Wydarzenia są bezpłatne i mają formę otwartą, nie jest na nie prowadzona wcześniejsza rekrutacja czy rezerwacja miejsc.

Realizacja projektu odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa i komfortu uczestników i kadry a także zgodnie z obowiązującymi w danym okresie czasu przepisami dot. ochrony przed COVID- 19.
Zaproponowane w projekcie działania wpisują się w misję Stowarzyszenia Sądecki UTW oraz wzbogacają ofertę edukacyjno-aktywizującą skierowaną do nowosądeckich seniorów.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 1. “Kultura dla Sądeckiego Seniora” – informacje ogólne o projekcie
 2. Zaproszenie na wykład “Łemkowszczyzna” 
 3. Wykład “Łemkowszczyzna ” – Jakub Zygmunt (20 kwietnia 2023)
 4. Zaproszenie na wykład “Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”
 5. Wykład “Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb” – Wacław Jagielski (4 maja 2023)
 6. Zaproszenie na wykład “Nowy Sącz – architektura wczoraj i dziś”
 7. Wykład “Nowy Sącz – architektura wczoraj i dziś” – Sylwia Kielusiak (18 maja 2023)
 8. Zaproszenie na wykład “Hongkong i Makau – w granicach niezależności”
 9. Wykład “Hongkong i Makau – w granicach niezależności” – Blanka Czekalska (25 maja 2023) 
 10. Próby Grupy teatralnej przed występem artystycznym w ramach projektu Kultura dla sądeckiego seniora
 11. Zaproszenie na wykład “O mądrości”
 12. Wykład “O mądrości” – prof. dr hab. Tadeusz Aleksander (28 września 2023)
 13. Zaproszenie na występ Grupy teatralnej SUTW Gwiazdeczki “Tych miasteczek nie ma już…”
 14. Występ grupy teatralnej SUTW Gwiazdeczki z programem słowno-muzycznym “Tych miasteczek nie ma już…” z okazji Dnia Seniora (11 października 2023)
 15. Zaproszenie na wykład “Ks. Jan Sygański – historyk Sądecczyzny i jego czasy”
 16. Wykład “Ks. Jan Sygański – historyk Sądecczyzny i jego czasy” – Zbigniew Maciejowski (9 listopada 2023)
 17. Zaproszenie na wykład “Filmowa i kinowa Sądecczyzna. Zarys historii i metody badawcze”
 18. Wykład “Filmowa i kinowa Sądecczyzna. Zarys historii i metody badawcze” – Filip Nowak (30 listopada 2023)
 19. Zaproszenie na wykład “Bogactwo kulturowe Sądecczyzny – kultura tradycyjna, jej transformacja i współczesny kontekst występowania”.
 20. Wykład “Bogactwo kulturowe Sądecczyzny – kultura tradycyjna, jej transformacja i współczesny kontekst występowania” – Małgorzata Łukasik-Kogut (7 grudnia 2023)