Przejdź do treści

[07-12-2023] “Bogactwo kulturowe Sądecczyzny – kultura tradycyjna, jej transformacja i współczesny kontekst występowania” w ramach projektu Kultura dla Sądeckiego Seniora.

  • Opublikowano

W dniu 7 grudnia 2023 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu odbył się wykład artystyczno-kulturoznawczy pt. “Filmowa i kinowa Sądecczyzna. Zarys historii i metody badawcze”, który przeprowadziła pani Małgorzata Łukasik-Kogut.

Wykład miał charakter otwarty i został zorganizowany przez Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach projektu “Kultura dla sądeckiego seniora ” realizowanego przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

“Kultura dla sądeckiego seniora”
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Noweg