Przejdź do treści

Senior w kulturze

  • Opublikowano

Od 1 marca do 31 grudnia 2024 r. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt “Senior w kulturze”, którego celem jest wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta Nowego Sącza poprzez
organizację imprez, wydarzeń kulturalnych i artystycznych skierowanych do seniorów w wieku 60+ będących mieszkańcami Nowego Sącza, słuchaczy Sądeckiego UTW.

Zadanie będzie rozwijać kompetencje kulturowe uczestników projektu, rozszerzać horyzonty i ubogacać wiedzę na temat zagadnień kulturoznawczych, historycznych, artystycznych, zachęcać do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych, wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych a także promować ideę uczenia się przez całe życie wśród najstarszych mieszkańców miasta.

Projekt ma także w szerszej perspektywie kształtować postawy prospołeczne, zachęcać do większej aktywności społecznej, obywatelskiej i kulturalnej, integrować, zapobiegać marginalizacji.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Miasta Nowego Sącza

W ramach projektu odbędzie się:

  • 9 wykładów artystyczno-kulturoznawczych
  • występ grupy teatralnej Sądeckiego UTW ze spektaklem słowno-muzycznym, wydarzenie poprzedzi seria 24 prób
  • 4 spacery edukacyjne po Nowym Sączu

Wysoki poziom realizowanych wydarzeń zapewni zaangażowanie w działania specjalistów doświadczonych w pracy z osobami starszymi: artystów, historyków, wykładowców, animatorów kultury związanych z Nowym Sączem, dziennikarzy, publicystów.

Udział w projekcie jest wolny. Informacje o organizowanych działaniach będą ukazywać się na stronie internetowej Realizatora, Facebooku, będą przekazywane na zajęciach SUTW oraz przesyłane mailowo do Słuchaczy SUTW.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Sądeckiego UTW:
ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18-443-57-08
mail: sekretariat@sutw.pl

  1. Zaproszenie na wykład “Bolesław Barbacki – niezwykły człowiek, wyjątkowy artysta”
  2. Wykład “Bolesław Barbacki – niezwykły człowiek, wyjątkowy artysta” – Piotr Droździk (18.04.2024)