Przejdź do treści

Sądeccy Seniorzy Wirtu@lnie

 • Opublikowano

Od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt pt. Sądeccy Seniorzy Wirtu@lnie, współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023.

CEL PROJEKU

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności i bezpieczeństwa cyfrowego co najmniej 55 osób w wieku 60+, kobiet i mężczyzn, mieszkańców Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, poprzez podniesienie ich kompetencji cyfrowych tj. wiedzy, praktycznych umiejętności, a także kształtowanie postaw w zakresie bezpiecznego i świadomego korzystania z narzędzi teleinformatycznych służących seniorom.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie obsługi i bezpiecznego korzystania z różnorodnych e-usług [e-usługi publiczne, e-bankowość, e-sklep, e-kultura],
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie odpowiedzialnego i świadomego korzystania z różnych form interakcji i komunikacji przy użyciu smartfonów/komputerów z dostępem do Internetu,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie obsługi programów MS Office – Word, Power Point,
 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości seniorów na temat bezpiecznego planowania podróży z wykorzystaniem dostępnych aplikacji,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie obsługi aplikacji do wykonywania i edytowania zdjęć z wykorzystaniem własnegosmartfona,
 • upowszechnienie wiedzy i podnoszenie świadomości seniorów w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu oraz aplikacji ułatwiających funkcjonowanie seniorom.

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową projektu będą osoby w wieku 60+, kobiety i mężczyźni, mieszkańcy Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, bez względu na posiadany status na rynku pracy oraz poziom wykształcenia. Oferent zakłada, że z działań projektowych będą mogły skorzystać osoby o zróżnicowanym poziomie zaawansowania w obsłudze nowych technologii – komputera/ Internetu/ smartfona. Planowane działania będą dedykowane przede wszystkim osobom o niskich i średnich kompetencjach w tym zakresie. Udział w planowanych warsztatach będzie poprzedzony procesem rekrutacyjnym.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

W ramach zadania zorganizowane i przeprowadzone zostaną:

 1. warsztaty „Wirtu@lne usługi dla Seniora” [4 grupy warsztatowe]
 2. warsztaty „Senior w świecie Wirtu@lnych mediów” [2 grupy warsztatowe]
 3. warsztaty „Senior Wirtu@lnie – podstawy MS Office” [2 grupy warsztatowe]
 4. warsztaty terenowe „Senior na Wirtu@lnym szlaku” [2 grupy warsztatowe]
 5. warsztaty plenerowe „Wirtu@lny fotoalbum” [2 grupy warsztatowe]
 6. Kampania informacyjno-edukacyjna w mediach społecznościowych „Seniorzy Wirtu@lnie”

ZAPLANOWANE REZULTATY                    

 • przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczestników 4 grup warsztatów „Wirtu@lne usługi dla Seniora” – w każdej z grup odbędzie się 8 spotkań trwających po 2 godz. lek.;
 • przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczestników 2 grup warsztatów „Senior w świecie Wirtu@lnych mediów” – w każdej z grup odbędzie się 8 spotkań trwających po 2 godz. lek.;
 • wydany zostanie 1 numer Biuletynu Sądeckiego UTW, w których opublikowane zostaną wybrane teksty/materiały opracowane przez uczestników warsztatów „Senior w świecie Wirtu@lnych mediów” – nakład 500 sztuk;;
 • przygotowana zostanie 1 audycja radiowa, która będzie wyemitowana w lokalnej radiostacji;
 • przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczestników 2 grup warsztatów „Senior Wirtu@lnie – podstawy MS Office” – w każdej z grup odbędzie się 8 spotkań trwających po 2 godz. lek.;
 • przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczestników 2 grup warsztatów terenowych „Senior na Wirtu@lnym szlaku” – dla każdej z grup zorganizowany zostanie 1 dniowy kurs obejmujący 6 godz. lek. zajęć, każda z grup liczyć będzie 15 os.;
 • przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczestników 2 grup warsztatów plenerowych „Wirtu@lny fotoalbum” – dla każdej z grup zorganizowany zostanie 3 dniowy kurs obejmujący 20 godz. lek. zajęć, każda z grup liczyć będzie 10 os.;
 • wydany zostanie fotokalendarz na 2024 r. ze zdjęciami wykonanymi przez uczestników warsztatów „Wirtu@lny fotoalbum” – nakład 500 sztuk;
 • przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna w mediach społecznościowych „Seniorzy Wirtu@lnie”, w ramach której opublikowanych zostanie co najmniej 56 postów na profilu Sądeckiego UTW na Facebooku oraz wydanych i upowszechnionych zostanie 5 newsletterów na temat narzędzi teleinformatycznych skierowanych do osób starszych, cyberzagrożeń i zasad bezpiecznego korzystania z sieci;
 • 100 – min. liczba osób/ podmiotów, wśród których nastąpi upowszechnienie Biuletynów Sądeckiego UTW, kalendarzy na 2024 r.
 • 50 – liczba podmiotów z terenu Nowego Sącza i 16 gmin powiatu nowosądeckiego prowadzących działalność na rzecz osób starszych [m.in.: organizacje seniorskie, kluby seniora, gminne instytucje samorządowe – centa kultury/biblioteki], którym pocztą elektroniczną przesłane zostaną newslettery.
 • 4 sztuki – liczba wydrukowanych plakatów promujących projekt;
 • 55 – min. liczba niepowtarzalnych bezpośrednich uczestników zadania.

Aktualności:

Warsztaty w ramach projektu “Sądeccy Seniorzy Wirtu@lnie”

Biuletyn SUTW – nr 72 (czerwiec 2023)

Newsletter “Seniorzy Wirtu@lnie” (wrzesień 2023)

Warsztaty “Senior na Wirtu@lnym Szlaku”

Newsletter “Seniorzy Wirtu@lnie” (październik 2023)

Warsztaty plenerowe “Wirtu@lny Fotoalbum” (Szczawnica, 27-29 października)

Newsletter “Seniorzy Wirtualnie” (listopad 2023)

Warsztaty “Senior w świecie Wirtu@lnych mediów” – grupa 2

Warsztaty “Wirtu@lne usługi dla seniora”

Galeria prac uczestników warsztatów “Wirtu@lny fotoalbum” (Szczawnica, 27-29 października)

Galeria prac uczestników warsztatów “Wirtu@lny fotoalbum” (Nowy Targ, 3-5 listopada)

Audycja radiowa powstała przy udziale uczestniczek warsztatów “Senior w świecie wirtualnych mediów” (15 grudnia)

Newsletter “Seniorzy Wirtualnie” (grudzień 2023)