Przejdź do treści

[1-12-2023] Galeria prac uczestników warsztatów plenerowych “Wirtu@lny fotoalbum” (3-5 listopada, Nowy Targ)

  • Opublikowano

Zapraszamy do obejrzenia galerii wybranych zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów plenerowych “Wirtu@lny fotoalbum”, które odbyły się w dniach 3-5 listopada w Nowym Targu. Zajęcia poprowadził Pan Krzysztof Witowski.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Sądeccy Seniorzy Wirtu@lnie”  współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
„AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025. EDYCJA 2023.

Józef Bartkowski

fot. Józef Bartkowski
fot. Józef Bartkowski
fot. Józef Bartkowski
fot. Józef Bartkowski
fot. Józef Bartkowski
fot. Józef Bartkowski
fot. Józef Bartkowski
fot. Józef Bartkowski
fot. Józef Bartkowski
fot. Józef Bartkowski

Maria Dembkowska

fot. Maria Dembkowska
fot. Maria Dembkowska
fot. Maria Dembkowska
fot. Maria Dembkowska
fot. Maria Dembkowska
for. Maria Dembkowska
fot. Maria Dembkowska
fot. Maria Dembkowska
fot. Maria Dembkowska
fot. Maria Dembkowska

Maria Dublewicz

fot. Maria Dublewicz
fot. Maria Dublewicz
fot. Maria Dublewicz
fot. Maria Dublewicz
fot. Maria Dublewicz
fot. Maria Dublewicz
fot. Maria Dublewicz
fot. Maria Dublewicz
fot. Maria Dublewicz
fot. Maria Dublewicz

Maria Filipek

fot. Maria Filipek
fot. Maria Filipek
fot. Maria Filipek
fot. Maria Filipek
fot. Maria Filipek
fot. Maria Filipek
fot. Maria Filipek
fot. Maria Filipek
fot. Maria Filipek
fot. Maria Filipek

Elżbieta Kaleta

fot. Elżbieta Kaleta
fot. Elżbieta Kaleta
fot. Elżbieta Kaleta
fot. Elżbieta Kaleta
fot. Elżbieta Kaleta
fot. Elżbieta Kaleta
fot. Elżbieta Kaleta

Urszula Karcz

fot. Urszula Karcz
fot. Urszula Karcz
fot. Urszula Karcz
fot. Urszula Karcz
fot. Urszula Karcz
fot. Urszula Karcz
fot. Urszula Karcz
fot. Urszula Karcz
fot. Urszula Karcz

Joanna Kubacka

fot. Joanna Kubacka
fot. Joanna Kubacka
fot. Joanna Kubacka
fot. Joanna Kubacka
fot. Joanna Kubacka
fot. Joanna Kubacka
fot. Joanna Kubacka
fot. Joanna Kubacka
fot. Joanna Kubacka
fot. Joanna Kubacka

Wiesława Osipowicz

fot. Wiesława Osipowicz
fot. Wiesława Osipowicz
fot. Wiesława Osipowicz
fot. Wiesława Osipowicz
fot. Wiesława Osipowicz
fot. Wiesława Osipowicz
fot. Wiesława Osipowicz
fot. Wiesława Osipowicz
fot. Wiesława Osipowicz

Jolanta Szymbara

fot. Jolanta Szymbara
fot. Jolanta Szymbara
fot. Jolanta Szymbara
fot. Jolanta Szymbara
fot. Jolanta Szymbara
fot. Jolanta Szymbara
fot. Jolanta Szymbara
fot. Jolanta Szymbara
fot. Jolanta Szymbara
fot. Jolanta Szymbara
fot. Jolanta Szymbara

Ewa Szymska

fot. Ewa Szymska
fot. Ewa Szymska
fot. Ewa Szymska
fot. Ewa Szymska
fot. Ewa Szymska
fot. Ewa Szymska
fot. Ewa Szymska
fot. Ewa Szymska
fot. Ewa Szymska
fot. Ewa Szymska