Przejdź do treści

[26-11-2023] „Wirtu@lne usługi dla Seniora”.

  • Opublikowano

W ramach projektu „Sądeccy Seniorzy Wirtu@lnie” Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje warsztaty: „Wirtu@lne usługi dla Seniora”. Zajęcia prowadzi Daniel Jachimowicz.
Warsztaty są poświęcone bezpiecznemu korzystaniu z wybranych e-usług w tym: e-usługi publiczne (m.in.: ePUAP, PUE ZUS, profil zaufany, aplikacje mObywatel, Internetowe Konto Pacjenta), e-bankowość, e-sklep, e-kultura.

Projekt „Sądeccy Seniorzy Wirtu@lnie” jest współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023.