Przejdź do treści

[22-11-2023] Warsztaty Senior w świecie Wirtu@lnych mediów.

  • Opublikowano

W ramach projektu „Sądeccy Seniorzy Wirtu@lnie” Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje warsztaty: Senior w świecie Wirtu@lnych mediów. Zajęcia prowadzi Pani Maria Mółka – dziennikarka radiowa.

Warsztaty poświęcone są odpowiedzialnemu i świadomemu korzystaniu z różnych form komunikacji przy użyciu smartfonów oraz komputerów z dostępem do Internetu. Uczestnicy tych zajęć tworzą materiały, które są publikowane w kanałach komunikacyjnych prowadzonych przez Sądecki UTW .

Projekt „Sądeccy Seniorzy Wirtu@lnie” jest współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023.

zdjęcia: SUTW