Przejdź do treści

Zajęcia aqua aerobic dla Sądeckich Seniorów

  • Opublikowano

W okresie 1 marca – 31 grudnia 2024 Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt “Zajęcia aqua aerobic dla Sądeckich Seniorów”, którego celem jest poprawa stanu biopsychospołecznego osób w wieku 60+ z terenu Nowego Sącza poprzez: zmotywowanie uczestników projektu do większej aktywności fizycznej, wyrobienie nawyku systematycznej aktywności ruchowej, poprawę sprawności fizycznej i stanu zdrowia.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Miasta Nowego Sącza

Zadanie obejmuje zorganizowanie i zrealizowanie 2 grup zajęć aqua aerobic. Dla każdej grupy odbędzie się 7 godzin lekcyjnych zajęć. Grupy będą liczyć po min. 8 osób.

Zaproponowane działanie będzie integrować, bawić i edukować – podniesie świadomość os. starszych w zakresie korzyści płynących z regularnej aktywności fizycznej.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w siedzibie SUTW (ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz) w sposób otwarty, na podstawie kolejności zgłoszeń tj. prawidłowego wypełnienia formularza projektowego i jego złożenia w biurze realizatora.
Kryteria udziału w projekcie to wiek: 60+ oraz miejsce zamieszkania: Nowy Sącz.

Rekrutacja i rozpoczęcie zajęć są planowane na początek kwietnia 2024.
Udział w projekcie jest wolny. Informacje o organizowanych działaniach będą ukazywać się na stronie internetowej Realizatora, Facebooku, będą przekazywane na zajęciach SUTW oraz będą przesyłane mailowo do Słuchaczy SUTW.

Zapraszamy do kontaktu:
Stowarzyszenie Sądecki UTW
ul. Jagiellońska 18
33-300 Nowy Sącz
sekretariat@sutw.pl
18-443-57-08

Aktualności:

Zajęcia aqua aerobic dla Sądeckich Seniorów