Przejdź do treści

Nowy Sącz da się lubić!

  • Opublikowano

W okresie 1 lipca – 31 listopada 2023 Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza projekt “Nowy Sącz da się lubić!”.

W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl 10 spacerów tematycznych po atrakcjach Nowego Sącza i miejscach znaczących dla miasta, przede wszystkim dotychczas nieznanych ogółowi. Cykl spacerów jest adresowany do grupy min. 20 mieszkańców Nowego Sącza w wieku 60+ – kobiet i mężczyzn, członków Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Każdy spacer potrwa 2 h zegarowe. 

Wysoki poziom realizowanych działań zapewni zaangażowanie specjalistów prowadzących spacery: animatorów kultury doświadczonych w pracy z seniorami: pana Piotra Droździka oraz pana Zbigniewa Maciejowskiego.

W programie zajęć znajdą się: Mury obronne Nowego Sącza, Nowosądeckie ratusze, Zamek, Sądeckie kościoły i kapliczki, Szlak Barbackiego, Twórczość Teofila Talowskiego w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe i Galeria Marii Ritter, spacer śladami żydów.

Szacuje się, że udział w projekcie pozwoli uczestnikom poznać miasto Nowy Sącz na nowo – jako destynację turystyczną atrakcyjną pod względem kulturalnym, historycznym i rekreacyjnym. Dzaiałanie będzie mieć także wartość edukacyjną – pozwoli znacząco rozwinąć wiedzę uczestników o Nowym Sączu, a w szerszej perspektywie również kształtować postawy prospołeczne, zachęcać do większej aktywności społecznej, kulturalnej i obywatelskiej oraz integrować seniorów.

Kryteria udziału w projekcie:

  • wiek: 60+
  • miejsce zamieszkania: Nowy Sącz 
  • wypełnienie formularza rekrutacyjnego do projektu dostępnego w sekretariacie SUTW – liczy się kolejność zgłoszeń

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja na zajęcia odbywa się od 3 lipca 2023 r. w sekretariacie Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz); tel: 18-443-57-08, mail: sekretariat@sutw.pl

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 20 lipca – godz. 10.00, zbiórka przy Centrum Informacji Turystycznej (ul. Szwedzka 2) – prowadzenie pan Zbigniew Maciejowski. Kolejne terminy będą ustalane na bieżąco.

“Nowy Sącz da się lubić!”
Projekt realizowany  przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

Aktualności:

Spacery edukacyjne dla seniorów po Nowym Sączu – część 1

Spacery edukacyjne dla seniorów po Nowym Sączu – część 2

Spacery edukacyjne dla seniorów po Nowym Sączu – część 3