Aktualności

Kraków, 15 lutego 2013 r.
Aula Główna Polskiej Akademii Umiejętności
ul. Sławkowska  17
godz. 10.00-14.00
ZAPROSZENIE
ULOTKA str 1
ULOTKA str 2

Szanowni Państwo,
współpracując ze środowiskiem Regionu w ramach bliźniaczych programów Uczelnia dla Społeczności oraz Uczelnia dla Biznesu, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis
University ma zaszczyt zaprosić na seminaria naukowe w roku 2013.
Najbliższe spotkanie poprowadzi dr Wioletta Kwak z WSB-NLU. Tematyka spotkania dotyczy roli strategii marketingowych organizacji niekomercyjnych w tworzeniu wartości dla interesariuszy. Seminarium odbędzie się 13 lutego 2013 r. o godzinie 16:00 w WSB-NLU w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, sala 129 w budynku C.
Harmonogram spotkań znaleźć można na stronie
Serdecznie zapraszamy!

Drodzy Słuchacze!
Z okazji zbliżającego się Jubileuszu 10-lecia działalności Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku planujemy wydać publikację albumową. Zamierzamy do niej włączyć tekst wspomnieniowy autorstwa jednego ze Słuchaczy (obecnych i byłych) SUTW. Zostanie on wyłoniony w ramach konkursu na napisanie wspomnienia. Temat brzmi: Moje studiowanie, moje pasje i ciekawi ludzie wokół mnie – wspomnienie związane z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Prace prosimy składać w sekretariacie SUTW do końca lutego 2013 roku, z dopiskiem: Praca konkursowa
Tekst musi spełniać następujące wymogi formalne: 2-3 strony, czcionka Times New Roman, interlinia 1,5. Wspomnienia będą oceniane przez 3-osobowe jury.
Najlepsza praca konkursowa zostanie umieszczona w mającej się ukazać publikacji jubileuszowej. Natomiast jej autor otrzyma nagrodę rzeczową.

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie