Aktualności

Organizatorzy- Fundacja Sądecka i Portal Sądeczanin.info -  zapraszają Słuchaczy Sądeckiego UTW na I Zjazd Sądeczan pod Ołtarzem Papieskim w Starym Sączu.
Szczegółowy Program na stronie:
http://www.sadeczanin.info/

„Straciliśmy środki do życia” alarmują opiekunowie niesamodzielnych krewnych.
„Nie mamy systemu pomocy niepełnosprawnym i ich opiekunom” dodają eksperci.
Czy państwo jest bezradne wobec problemów starzejącego się społeczeństwa?Opiekunowie dorosłych niesamodzielnych zwykle niedołężnych seniorów 1 lipca utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad krewnymi. Czy oszczędności oraz chęć uszczelnienia systemu usprawiedliwia odebranie przez państwo opiekunom dorosłych osób niesamodzielnych 520 zł? Dlaczego przez dwadzieścia lat nie dorobiliśmy się systemu opieki nad niesamodzielnymi i ich opiekunami?
W kwestiach społecznych państwo jest zawsze krok za społeczeństwem. To zdanie usłyszałem, co ciekawe, od jednego z urzędników administracji centralnej - mówi dr Paweł Kubicki, ekonomista z SGH. - Obecny rząd, podobnie jak poprzednie, ma, mówiąc kolokwialnie, ograniczoną odwagę, jeśli chodzi o wprowadzanie rozwiązań wyprzedzających. Wiem, że to straszak, który zawsze jest źle odbierany - dodaje ekonomista - ale bez rozwiązań systemowych wkrótce będziemy debatować jeśli nie o eutanazji w sensie ścisłym, to o kryteriach zaprzestawania opieki.
Więcej:
Cały artykuł w najnowszym numerze "Tygodnika Powszechnego"Kraków 11 sierpnia 2013 nr 32 ( 3344)
http://tygodnik.onet.pl/30,0,81159,niepelnosprawna_pomoc_spoleczna,artykul.html

Festiwal Biegowy

08. 06. 2013

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 6-8 września 2013 r. odbędzie się Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego, którego organiatorem jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie.
Podczas 3 dni wydarzeń w Krynicy-Zdroju odbędą się m.in. przemarsz Nordic Walking (sobota), Górskie Mistrzostwa Świata w Biegach (sobota) oraz Bieg Małopolski. Przewidzino również liczne koncerty. Uczestnicy Festiwalu będą mogli ponadto odwiedzić targi sportowe, zapoznać się z nowinkami mody sportowej, sprzętu i usług relaksacyjno-rehabilitacyjnych.
Więcej informacji na temat Festiwalu Biegowego znajdziecie Państwo na stronie: www.festiwalbiegowy.pl

WARTO WIEDZIEĆ !

08. 05. 2013

Jak rozumieć dyskryminację ze względu na wiek ?
Dyskryminacja ze względu na wiek pojawia się wówczas, kiedy to właśnie z powodu wieku, jesteśmy gorzej traktowani niż inni ludzie znajdujący się w takiej samej lub podobnej sytuacji.
Dyskryminacja ze względu na wiek może przyjmować różne formy i dotyczyć różnych aspektów życia społecznego: zatrudnienia, poziomu dochodów,dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji i usług finansowych, udziału w procesie decyzyjnym i dialogu społecznym, alokacji zasobów i udogodnień.
Dyskryminacja ze względu na wiek przejawia się również w podkreślaniu, akcentowaniu negatywnych konsekwencji procesu starzenia się społeczeństw.
Przyczyną niewłaściwego traktowania seniorów są przede wszystkim negatywne stereotypy na temat starości, brak wiedzy o potrzebach ludzi w starszym wieku lub po prostu brak kultury osobistej i szacunku dla osób starszych.
Do głównych zadań Pełnomocnika Rzadu ds. Równego Traktowania  należą: koordynacja działań międzyresortowych w zakresie równego traktowania, przeciwdziałanie dyskryminacji, realizacja zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 75, poz. 450, z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700), która weszła w życie 1 stycznia 2011 r.
Aktualnie Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania jest Agnieszka Kozłowska - Rajewicz.
Więcej na stronie:
http://rownetraktowanie.gov.pl/dyskryminacja-ze-wzgledu-na-wiek
http://rownetraktowanie.gov.pl/pelnomocnik-rzadu-do-spraw-rownego-traktowania

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie