Aktualności

Jutro (31.03.2017) zajęcia dla grup: gimnastyka na sali gr 2 (godz.10.00) oraz  zdrowy kręgosłup (godz. 11.00) odbywają się normalnie.

Nastąpiła zmiana godziny seminarium o Unii Europejskiej z udziałem europosłanki Róży Thun z godz. 14.30 na 14.00

Przypominamy, że spotkanie odbędzie się 31 marca w godz. Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w sali C127.

Są jeszcze wolne miejsca! Zapisy w Sekretariacie. 

Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesława Borczyk  wystąpiła na III  Europejskim Kongresie Samorządów. Kongres ma miejsce w  Centrum Kongresowym  w Krakowie, w dniach 27-28  marca2017r.

 

Panel dyskusyjny: Nieodkryty potencjał srebrnej gospodarki.

Relacja na stronie:

http://www.forum-ekonomiczne.pl/iii-europejski-kongres-samorzadow-2017/dyskusja-nieodkryty-potencjal-srebrnej-gospodarki-relacja/#.WNkX3mekKHs
http://www.forum-ekonomiczne.pl/iii-europejski-kongres-samorzadow-2017/zdjecia/#.WNkXqGekKHs

W czwartek, 23 marca, odbyły się w Krakowie  warsztaty dla liderów UTW i osób współpracujących z UTW w zakresie promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z województwa małopolskiego i śląskiego. Całodzienne warsztaty były ważnym elementem paneuropejskiego projektu  Pro Health 65+  realizowanego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym partnerem jest m.in. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW. Uczestników przywitała pani prof. Stanisława Golinowska - Lider projektu wraz z trenerami, pracownikami CM UJ oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego. 
Tematyka warsztatów obejmowała m.in. zagadnienia europejskich strategii aktywnego i zdrowego starzenia się oraz  promocji zdrowia adresowanej do osób starszych. Zaprezentowany został profil zawodowy promotorów zdrowia, a także  potrzeby edukacyjne promotorów zdrowia oraz  źródła wiedzy i informacji. Bardzo interesujące przykłady  krajowych i zagranicznych "Dobrych praktyk promocji zdrowia dla osób starszych" stały się  tematem ożywionej dyskusji uczestników warsztatów. W ćwiczeniach zespołowych uczestnicy pracowali wspólnie nad wdrażaniem  zagadnień z zakresu promocji zdrowia w codziennej praktyce. 
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali dyplomy oraz  podręcznik" Promocja zdrowia dla osób starszych". Celem warsztatów było  przygotowanie ich uczestników  do inicjowania  działań oraz prowadzenia zajęć  z zakresu promocji zdrowia w środowiskach lokalnych i w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. W czasie przerw kawowych i cateringu uczestnicy dzieli się swoimi opiniami o celowości i potrzebie takich szkoleń również w przyszłości.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie