Aktualności

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu, w jubileuszowym roku 725-lecia Nowego Sącza,  zaprasza na  wystawę prac powstałych podczas warsztatów fotograficznych dla słuchaczy SUTW prowadzonych przez artystę fotografika Piotra Droździka.

Wernisaż : 26 maja 2017 r.  godz. 17.00

Centrum Informacji Turystycznej, Nowy Sącz, ul. Szwedzka 2

Czas trwania: 26 maja - 11 czerwca 2017r. wstęp wolny.

V Zjazd Sądeczan

05. 18. 2017

W imieniu Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądecznin” zapraszamy na V Zjazd Sądeczan na starosądeckich błoniach, który odbędzie się 28 maja (niedziela).

Rozpoczęcie mszą świętą o godz. 10.00 na starosądeckich błoniach przy ołtarzu papieskim. od 11.30-17.30 różnego rodzaju atrakcje: jarmark regionalny, loterie, konkursy, pokazy ratownictwa i prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczny. Dokładny program dostępny na stronie internetowej Sądeczanina.

Zapraszamy także na „Wieczorne Sądeczan Rozmowy” 27 maja o godz. 17.00 w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w St. Sączu (ul. Batorego 23, Stary Sącz).

Zapraszamy na wystawę prac p. Alicji Przybyszowskiej, którą będziemy gościć także na wykładzie sekcji przyrodniczo-geograficznej 1 czerwca.

25 maja 2017r. - wykład audytoryjny w MCK „SOKÓŁ”

od 11.00  do 13.00

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” - wykład przeprowadzi mec. Wojciech Nalepa; sala im. Lipińskiego;

Po wykładzie audytoryjnym w „MCK SOKÓŁ” odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze .Do udziału w zebraniu zobowiązani są: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Samorządy sekcji (tj. Starostowie, Wicestarostowie, Przewodniczący Sadów Koleżeńskich sekcji oraz Członkowie Rad Programowych)  oraz delegaci wybrani z każdej sekcji podczas wyborów samorządów w listopadzie.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie