Aktualności

27.04. 2017 w MCK SOKÓŁ od 11.00-13.00 odbędą się wykłady sekcji:

przyrodniczo-geograficznej: „Maria Skłodowska-Curie i materiały promieniotwórcze” dr Ewa Koszowska

psychologiczna: „Autentyczność i wolność, czyli o własnościach ludzkiej egzystencji” dr Piotr Obacz

Zapraszamy !!!

20.04.2017r. w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” odbył się wykład sekcji kulturoznawczej  „Polacy na Wschodzie. Język polski na Kresach - na przykładzie Ukrainy”, który przeprowadził dr Jerzy Kowalewski.

 W  drugiej części spotkania sekcji miało miejsce spotkanie z panem Franciszkiem Opydem, poetą urodzonym w Maszkowicach.

fot. T. Legutko

fot.T.Legutko

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

 

W czwartek 20.04.2017r. w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu odbył się wykład otwarty z zakresu profilaktyki zdrowotnej pt:„Zasady racjonalnego odżywiania się, zmiany w piramidzie żywienia, problemy odżywiania się ludzi starszych”, który przeprowadziła dr Joanna Chłopicka.

Wykład zrealizowano w  ramach projektu „ZDROWY SENIOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

fot. T.Legutko

fot. T. Legutko

W ramach projektu „Zdrowie na wagę złota” realizowanego przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza odbywają się warsztaty taneczne dla sądeckich seniorów.

Zajęcia są prowadzone przez p. Daniela Glińskiego ze szkoły tańca WirDance.

Warsztaty mają na celu poprawę kondycji uczestników zajęć oraz promowanie aktywnego stylu życia. Poza wysiłkiem fizycznym uczestnicy ćwiczą koncentrację ucząc się choreografii poznają nowe style taneczne a także świetnie się bawią!

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie