Przejdź do treści

Profilaktyczne zajęcia aktywności fizycznej dla sądeckich seniorów – II edycja.

  • Opublikowano

Projekt “Profilaktyczne zajęcia aktywności fizycznej dla sądeckich seniorów – II edycja” ma na celu poprawę stanu biopsychospołecznego osób starszych – seniorów w wieku 60+ z terenu miasta Nowego Sącza poprzez: zmotywowanie uczestników projektu do większej aktywności fizycznej, wyrobienie nawyku systematycznej aktywności sportowej, poprawę sprawności fizycznej i stanu zdrowia. Zaproponowane działania będą także integrować, bawić i edukować – podniosą świadomość os. starszych w zakresie korzyści płynących z regularnej aktywności fizycznej.

Mając na uwadze potrzeby środowiska seniorów oraz walory ruchu jako wspaniałego środka prozdrowotnego zorganizowane zostaną w ramach projektu profilaktyczne zajęcia aktywności fizycznej – 1 grupa x 10 zajęć x 1 h zegarowa (łącznie 10 h zegarowych). Zajęcia będą miały charakter łączący taniec z fitness.

Termin realizacji projektu: 1 września 2023 – 31 grudnia 2023.

Kryteria uczestnictwa w projekcie: wiek 60+, miejsce zamieszkania: miasto Nowy Sącz. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w Sekretariacie SUTW (ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz) od 2 października 2023. Zgłaszać można się także pod numerem telefonu 18-443-57-08. O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów uczestnictwa (wypełnienie formularza udziału w projekcie).

Warsztaty taneczne w będą odbywać się od 9 października, co poniedziałek o godz. 10.00 w Szkole Tańca WIRDANCE w Nowym Sączu (ul. Źródlana 4, 33-300 Nowy Sącz). Zajęcia poprowadzi pan Daniel Gliński.

„PROFILAKTYCZNE ZAJĘCIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA SĄDECKICH SENIORÓW – II EDYCJA”
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza

AKTUALNOŚCI:

Profilaktyczne zajęcia aktywności fizycznej dla sądeckich seniorów – warsztaty taneczne (galeria zdjęć)