Przejdź do treści

[08-12-2023] Profilaktyczne zajęcia aktywności fizycznej – warsztaty taneczne.

  • Opublikowano

W ramach projektu “Profilaktyczne zajęcia aktywności fizycznej dla Sądeckich seniorów – II edycja” Stowarzyszenie Sądecki UTW realizuje warsztaty taneczne.

Projekt ma na celu poprawę stanu zdrowia osób w wieku 60+ z terenu miasta Nowego Sącza. Udział w zajęciach motywuje uczestników do większej aktywności fizycznej, pomaga w wyrobieniu nawyku systematycznej aktywności sportowej oraz wpływa na poprawę sprawności fizycznej.

Zajęcia odbywają się w szkole tańca WirDance w Nowym Sączu.

„PROFILAKTYCZNE ZAJĘCIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA SĄDECKICH SENIORÓW – II EDYCJA”
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza