Przejdź do treści

[18-03-2024] Przypominamy o konkursie literackim “20-lecie Sądeckiego UTW”.

  • Opublikowano

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłasza konkurs pod nazwą „20-lecie Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” .

Prace do konkursu mogą zgłaszać osoby będące aktualnie słuchaczami Sądeckiego UTW, jak również osoby, które w okresie 20-letniej działalności Sądeckiego UTW były słuchaczami Sądeckiego UTW.

Tematyka prac konkursowych dotyczyć może np. opisu wydarzeń, wspomnień, wzajemnych relacji, osobistych doświadczeń „uczenia się przez cale życie” itp.

Praca konkursowa nie może przekroczyć 3 stron maszynopisu, format A-4.

Prace konkursowe, podpisane imieniem i nazwiskiem, wraz z adresem zamieszkania, można przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sutw.pl (z dopiskiem w  temacie KONKURS) lub złożyć osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz, w terminie od dnia 12 lutego 2024 r. do dnia 15  kwietnia 2024 r.

Dla autorów prac przewidziane są atrakcyjne nagrody. Zasady konkursu określa Regulamin (poniżej).

Dokumenty do pobrania:
ogłoszenie o konkursie
regulamin konkursu
oświadczenie dla uczestników konkursu
ustalenie składu komisji konkursowej