Przejdź do treści

[23-11-2023] Warsztaty “Obsługa edytora tekstu i prezentacji”.

  • Opublikowano

W ramach projektu “Dziennikarze Obywatelscy – Sądeccy Seniorzy” Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje w 2023 roku warsztaty “Obsługa edytora tekstu i prezentacji” dla trzech grup seniorów.


Celem warsztatów będzie podniesienie kompetencji, poziomu wiedzy i umiejętności uczestników zajęć w zakresie tworzenia i edytowania plików tekstowych w edytorze tekstu Word oraz tworzenia i edytowania prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint.

zdjęcia: SUTW