Przejdź do treści

[11-12-2023] Warsztaty lekkoatletyczne.

  • Opublikowano

W ramach projektu “Biegać, skakać, chodzić, pływać! Sekret zdrowia Sądeckich Seniorów” Stowarzyszenie Sądecki UTW zorganizowało w 2023 roku warsztaty lekkoatletyczne dla 2 grup seniorów.

Zajęcia mają na celu poprawę kondycji fizycznej uczestników, zwiększenie ich wiedzy i świadomości w zakresie dbania o zdrowie a także pomagają w aktywizacji i integracji.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Grupa 1 (sierpień – wrzesień 2023) – zajęcia poprowadzili: Arkadiusz Buźniak oraz Anna Łukasik.

Grupa 2 (październik-grudzień) – zajęcia poprowadziła Anna Łukasik.