Przejdź do treści

[08-04-2024] Konkurs “20-lecie Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” – składanie prac do 15 kwietnia 2024 r. 

  • Opublikowano

Prace do konkursu mogą zgłaszać osoby będące aktualnie słuchaczami Sądeckiego UTW, jak również osoby, które w okresie 20-letniej działalności Sądeckiego UTW były słuchaczami Sądeckiego UTW. Tematyka prac konkursowych dotyczyć może np. opisu wydarzeń, wspomnień, wzajemnych relacji, osobistych doświadczeń „uczenia się przez cale życie” itp.
Praca konkursowa nie może przekroczyć 3 stron maszynopisu, format A-4.

Prace konkursowe, podpisane imieniem i nazwiskiem, wraz z adresem zamieszkania, można przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sutw.pl (z dopiskiem w  temacie KONKURS) lub złożyć osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz, w terminie do dnia 15  kwietnia 2024 r. 
Więcej informacji o konkursie – w tym regulamin i wymagane oświadczenia, które należy dołączyć do pracy można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://sutw.pl/14-02-2024-konkurs-literacki-20-lecie-sadeckiego-utw/ 

Dla autorów prac przewidziane są atrakcyjne nagrody.