Aktualności

12.11.2015 r.
Wykład w dniu 19.11.2015r.
W dniu 19 listopada odbędzie się wykład audytoryjny na: temat „Jak dogadać się z komputerem?”, który poprowadzi dr inż. Piotr Czekalski, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska.
sala im. L. Lipińskiego, godz. 11.00 – 13.30, MCK Sokół

Wykład współfinansowane są ze środków otrzymanych z Województwa Małopolskiego w ramach Projektu pn. „Między nami seniorami – edukacja i integracja seniorów z Małopolski”.

10.11.2015 r.
Program wykładów w dniu 17.11.2015r. w UTW w Ropie i w Nowym Targu
W dniu  17 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się wykład na temat „Zarys historii w miejscowości Ropa”, który wygłosi pan mgr Bolesław Pyznar, nauczyciel historii i przyrody, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie. Wykład wygłoszony zostanie na świetlicy Urzędu Gminy w Ropie.
Również w dniu 17 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 16.15 odbędzie się wykład p. Macieja Jachymiaka o tematyce „Schizofrenia. Otwórzmy drzwi. Spotkanie z wykładowcą będzie mieć miejsce w Urzędzie Miejskim w Sali obrad.
Wykłady współfinansowane są ze środków otrzymanych z Województwa Małopolskiego w ramach Projektu pn. „Między nami seniorami – edukacja i integracja seniorów z Małopolski”.

27.10.2015 r.
Trwają warsztaty rękodzielnicze i fotograficzne
Warsztaty rękodzieła artystycznego obejmują takie elementy jak: haft, koronkę, bukieciarstwo, jak i bibułkarstwo. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż umiejętności te są we współczesnych czasach niemal zapomniane, a podjęty trud uczenia, jak i przypominania tych technik tworzenia jest dużym osiągnięciem. Zajęcia te są nie tylko okazją do wyrażenia swoich artystycznych zdolności, ale także do spędzenia czasu w gronie przyjaciół i oderwania się od codziennych problemów. Program warsztatów obejmuje różnorodną tematykę, m. in.
-ozdobna osłonka do doniczki,
-gipsowy świecznik,
-decoupage’ owe podstawki,
-patchworkowa bombka oraz
-dekoracyjna choinka.
Grupa uczestników skupia 10 osób, zajęcia odbywają się w środy, a łączna ich liczba wynosi 15h. Zajęcia odbywają się pod przewodnictwem pani mgr Miry Wąchały.
Natomiast celem warsztatów fotograficznych jest nabycie wśród seniorów elementarnej wiedzy i  umiejętności fotografowania. Prowadzący zajęcia skupiając się również na aspektach teoretycznych przedstawia podstawy optyki, budowę aparatu analogowego i cyfrowego, możliwości obróbki zdjęć, właściwości materiałów światłoczułych i matryc. Uczestnicy zdobywają też wiele informacji na temat kadrowania, czasu naświetlania, ekspozycji, ostrości, jak również  pozyskują inne cenne wskazówki na temat fotografowania. Osoby te w ramach zajęć mają okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce oraz mają możliwość zrobienia wielu ciekawych zdjęć. Warsztaty te w grupie 10- cio osobowej odbywają się we wtorki, a łączna liczba zajęć wynosi 15 h.

22.10.2015 r.
Wykład w dniu 21.10.2015 r. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Krynicy - Zdrój
W dniu 21 października odbył się wykład z zakresu psychologii na temat: „Inspiracja i motywacja: „Uwierz w Siebie, Ciesz się życiem”, „Niemożliwe jest osiągalne”. Wykład wygłosił p. Łukasz Krasoń. Celem wykładu było przekazanie życiowej mądrości wykładowcy, zwanego „dr ACTION” – przedstawienie własnej historii i siły walki, chęci i miłości do życia mimo przeciwności losu i walki z samym sobą. Spotkanie to miało na celu również inspirację i zmotywowanie do walki o życie i marzenia. Najważniejszymi korzyściami płynące z wykładu było przedstawienie prawdziwego dowodu, że niemożliwe jest osiągalne, a jakość życia każdego z nas zależy w dużo większym stopniu od nastawienia niż od sytuacji zewnętrznej. Wykład napełnił uczestników dużą dawką entuzjazmu, dodał im również wiary i odwagi do spełniania swoich marzeń.
Wykład współfinansowany był ze środków otrzymanych z Województwa Małopolskiego w ramach Projektu pn. „Między nami seniorami – edukacja i integracja seniorów z Małopolski”.

16.10.2015 r.
Trwają warsztaty farmaceutyczne

Zadaniem tych warsztatów jest podnoszenie świadomości osób starszych w zakresie stosowania leków, pomoc w racjonalnym i rozsądnym przyjmowaniu leków, jaki informowanie o niepożądanym działaniu leków. Profesjonalny kontakt z farmaceutą ułatwia uczestnikom zajęć podejmowanie odpowiednich decyzji dotyczących przyjmowania, jak i dawkowania codziennych leków. Zajęcia te przeznaczone są dla jednej 10 – cio osobowej grupy, odbywają się w środy, a łączna ich liczba wynosi 15h.

15.10.2015 r.
Trwają zajęcia gimnastyczne oraz „zdrowy kręgosłup”

Zarówno zajęcia gimnastyczne, jak i tzw. „zdrowy kręgosłup są przeznaczone dla 2 grup po 10 osób, odbywają się we wtorki i środy, czwartki i piątki po 20 h na każdą grupę. Zajęcia te prowadzone są pod przewodnictwem mgr Marzeny Niziankiewicz – Długopolskiej.
Zajęcia ruchowe mają  na celu przede wszystkim poprawę stanu zdrowia nie tylko poprzez wyhamowanie procesów inwolucyjnych, ale również  poprzez zachowanie sprawności fizycznej i zachowanie ogólnej aktywności życiowej. Ćwiczenia dostosowane zostały do potrzeb osób 60+ i oddziałują na trzy podstawowe elementy: poprawienie wydolności tlenowej (aerobowej), wzmacnianie siły mięśni oraz poprawienie gibkości, równowagi i koordynacji ruchów. Celem zajęć ruchowych jest również poprawa krążenia, zapobieganie osteoporozie, poprawa kondycji psycho – fizycznej, złagodzenie stresu, zapobieganie upadkom, przeciążeniom w czynnościach dni a codziennego, procesom degeneracyjnym oraz bólom kręgosłupa.
Realizowana tematyka zajęć gimnastycznych obejmuje:
ćwiczenia przywracające prawidłową ruchomość w stawach (4 godz.)
ćwiczenia uelastyczniające mięśnie, więzadła (4 godz.)
ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne (2 godz.)
ćwiczenia usprawniające czucie głębokie (2 godz.)
ćwiczenia koordynacyjne (2 godz.)
ćwiczenia równoważne (2 godz.)
ćwiczenia izometryczne (2 godz.)
ćwiczenia oporowe (2 godz.)

Natomiast w program zajęć „zdrowy kręgosłup”  wchodzą:
stretching (4 godz.)
ćwiczenia wzmacniające mięśnie głębokie (4 godz.)
ćwiczenia zapobiegające bólom kręgosłupa (6 godz.)
ćwiczenia oddechowe (2 godz.)
ćwiczenia koordynacyjne (2 godz.)
ćwiczenia izometryczne (4 godz.)
ćwiczenia sensomotoryczno – równoważne (1 godz.)

11.10.2015 r.
 
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższych dniach rozpoczną się:
•Zajęcia gimnastyczne – rozpoczną się 13 października 2015 r. (wtorek) o godz. 9.35 i 16
października (piątek) o godz. 8.30 w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Nowym Sączu na ul. Jagiellońskiej 37,
•Zajęcia „zdrowy kręgosłup”– rozpoczną się 13 października 2015 r. (wtorek) o godz.10.40
I 16 października (piątek) o godz. 11.45 w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Nowym Sączu na ul. Jagiellońskiej 37,
Zarówno zajęcia gimnastyczne, jak i zajęcia „zdrowy kręgosłup” poprowadzi pani mgr Marzena Niziankiewicz – Długopolska.
•warsztaty z j. niemieckiego – rozpoczną się 12 października 2015 r. (poniedziałek) o godz.
12.15 na salce SUTW Nowym Sączu na ul. Jagiellońskiej 18. Zajęcia poprowadzi p. Maria Marek.
•warsztaty z j. francuskiego – rozpoczną się 21 października 2015 r. (środa) o godz. 9.00
w Nowym Sączu, na ul. Nawojowskiej 17 A. Zajęcia poprowadzi p. Dominika Mokrzycka.
•warsztaty fotograficzne rozpoczną się już 20 października 2015 r. (wtorek) o godz. 9.00
na salce SUTW Nowym Sączu na ul. Jagiellońskiej 18. Zajęcia poprowadzi p. Piotr Droździk.
•warsztaty rękodzielnicze – rozpoczną się już 21 października 2015 r. (środa) o godz.13.00
w  Nowym Sączu, na ul. Żółkiewskiego 23A. Zajęcia poprowadzi p. Elżbieta Winiarska.
•warsztaty farmaceutyczne – rozpoczną się 14 października 2015 r. (środa) o godz. 12.15
na salce SUTW Nowym Sączu na ul. Jagiellońskiej 18. Zajęcia poprowadzi p. Anna Liro.

ZAPRASZAMY!

07.10.2015 r.
Program wykładów w dniu 15.10.2015r.
W dniu 15 października odbędą się wykłady dla sekcji medycznej i profilaktyki zdrowia oraz dla sekcji przyrodniczo – geograficznej. Poniżej tematyka spotkań:
Sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia:
„Schorzenia laryngologiczne u seniorów” lek. Medyczny Zbigniew Moroz otolaryngolog, Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu,
sala im. Barbackiego, godz. 11.00 – 13.30, MCK Sokół

Sekcja geograficzno – przyrodnicza:
„Ararat – święta góra Ormian na terytorium Turcji”, p. Jolanta Augustyńska i Robert Biernacki, podróżnicy,
sala im. Romana Sichrawy, godz. 11.00 – 13.30, MCK Sokół

Wykłady są współfinansowane ze środków otrzymanych z Województwa Małopolskiego w ramach Projektu pn. „Między nami seniorami – edukacja i integracja seniorów z Małopolski”.

05.10.2015 r.
Zapisy na zajęcia 9.10.2015 r. - I Nabór
    
Rekrutacja na zajęcia rozpocznie się 9 października 2015 r.(piątek) o godz. 8.00 w siedzibie Sądeckiego UTW na ul. Jagiellońskiej 18.
 
Zapisy prowadzone będą na następujące zajęcia i warsztaty:
- zajęcia gimnastyczne,
- zajęcia „zdrowy kręgosłup”
- warsztaty językowe: język niemiecki, język francuski,
- warsztaty fotograficzne,
- warsztaty rękodzielnicze,
- warsztaty farmaceutyczne,
Zajęcia są współfinansowane ze środków otrzymanych z Województwa Małopolskiego w ramach Projektu pn. „Między nami seniorami – edukacja i integracja seniorów z Małopolski”.

10.06.2015 r.
Trwają warsztaty taneczne

Prowadzone warsztaty taneczne pozwalają uczestnikom na nowo rozbudzić zainteresowania i chęć życia. Taniec zapewnia ruch, umożliwia kontakty towarzyskie i pobudza zainteresowania życiem. Seniorzy uczestniczący w lekcjach tańca są w mniejszym stopniu podatni na depresję. Warsztaty te to dla wielu seniorów podniesienie poczucia własnej wartości i bardziej pozytywne spojrzenie na życie. Zajęcia liczą grupę 10- cio osobową, odbywają się w piątki, a łączna liczba zajęć wynosi 20h.


01.06.2015 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższych dniach rozpoczną się:

·Zajęcia gimnastyczne – rozpoczną się 3 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 9.45 w Zespole

Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Nowym Sączu na ul. Jagiellońskiej 37 (na Plantach),

·Zajęcia „zdrowy kręgosłup”– rozpoczną się 3 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 11.00 w

Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Nowym Sączu na ul. Jagiellońskiej 37.

Zarówno zajęcia gimnastyczne, jak i zajęcia „zdrowy kręgosłup” poprowadzi pani mgr Marzena Niziankiewicz – Długopolska.

·Zajęcia taneczne – rozpoczną się 5 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 10.15 w Szkole

Tańca w Nowym Sączu na ul. Kościuszki 7. Zajęcia poprowadzi instruktor p. Janusz Szczepaniak.

ZAPRASZAMY !

25.05.2015 r.

Zapisy na zajęcia 29.05.2015 r. - I Nabór
    
Rekrutacja na zajęcia rozpocznie się 29 maja 2015 r. (piątek) o godz. 8.00 w siedzibie Sądeckiego UTW na ul. Jagiellońskiej 18.
 
Zapisy prowadzone będą na następujące zajęcia i warsztaty:
- zajęcia gimnastyczne,
- zajęcia „zdrowy kręgosłup”,
- zajęcia taneczne.
Zajęcia są współfinansowane ze środków otrzymanych z Województwa Małopolskiego w ramach Projektu pn. „Między nami seniorami – edukacja i integracja seniorów z Małopolski”.

22.05.2015 r.

W dniu 21 maja w ramach projektu odbyły się dwa wykłady. W sekcji medycznej wykład poprowadziła Pani Marta Brachowicz nt. " Jak poradzić sobie ze smutkiem", natomiast w sekcji geograficzno-przyrodniczej Pani Ewa Koszowska pt." Ignacy Domeyko najbardziej znany przyrodnik w Chile".

Sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia

 

15.05.2015 r.

Program wykładów w dniu 21.05.2015r.

W dniu 21 mają odbędą się wykłady dla sekcji medycznej i profilaktyki zdrowia oraz dla sekcji przyrodniczo – geograficznej. Poniżej tematyka spotkań:

Sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia:

„Jak poradzić sobie ze smutkiem” dr Marta Brachowicz, Dyrektor Instytutu Psychologii WSB-NLU Nowy Sącz

sala im. Barbackiego, godz. 11.00 – 13.30, MCK Sokół


Sekcja geograficzno – przyrodnicza:

„Ignacy Domeyko - najbardziej znany polski przyrodnik w Chile” Dr Ewa Koszowska Instytut Nauk Geologicznych UJ Kraków

sala im. Romana Sichrawy, godz. 11.00 – 13.30, MCK Sokół

Wykłady są współfinansowane ze środków otrzymanych z Województwa Małopolskiego w ramach Projektu pn. „Między nami seniorami – edukacja i integracja seniorów z Małopolski”.

01.05.2015 r.

„Między nami seniorami – edukacja i integracja seniorów z Małopolski”
projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Projekt realizowany będzie przez w okresie od 1 maja 2015 roku do 30 listopada 2015 roku.

Projekt zakłada organizację zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych z terenu subregionu sądeckiego oraz subregionu podhalańskiego. Celem jest aktywizacja intelektualna i fizyczna osób powyżej 60 roku życia. Kształtowanie pozytywnych postaw polegających na wzbudzaniu szerszych zainteresowań nauką, zdobywaniem wiedzy, pobudzaniu aktywności fizycznej i ruchowej oraz nabyciu nowych umiejętności wśród dorosłych.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i  konsultacje z członkami Stowarzyszenia, wymagania i oczekiwania osób starszych zaplanowano następujące kierunki działania w ramach dwóch działów:

I. Energia dla Umysłu to seria różnorodnych zajęć rozwijających możliwości umysłu osób w wieku starszym i zachowanie równowagi psychicznej. Będą skierowane do wszystkich, którzy chcą rozwinąć umiejętności intelektualne, zdobywać wiedzę w szybki i trwały sposób, a także w celu poprawy pamięci i podniesienia kondycji umysłowej. Odbędą się różnego rodzaju wykłady oraz zajęcia warsztatowe. Będą to m.in. warsztaty językowe, (niemiecki, francuski), językoznawcze, psychologiczne, warsztaty rękodzielnicze, fotograficzne.

II. Energia dla Zdrowia i Urody - głównym założeniem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch fizyczny. W jej skład wchodzi szeroki wachlarz zajęć ruchowych: gimnastyczne na sali, warsztaty taneczne, nordic walking oraz zajęcia „zdrowy kręgosłup” z rehabilitantem. Odbędą się również spotkania, które będę miały na celu wyrobić nawyk dbania o zdrowie i o urodę ciała. Zrealizuje się cykl prelekcji - warsztatów z farmaceutą,
III. Biuletyn Sądeckiego UTW - zostanie opracowany kwartalniki, poświęcone inicjatywom podejmowanym przez seniorów ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niniejszego projektu, a przede wszystkim umieszczania relacji oraz ciekawych poradników dla seniorów.

 

 

 

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW