Biuletyn Sądeckiego UTW nr 11

Rozpoczynamy kolejny, czwarty rok akademicki na Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Nasza społeczność akademicka w roku 2007/8 liczy sześciuset słuchaczy. Szczególnie serdecznie witamy w naszym gronie nowych Słuchaczy .Gratulujemy dobrej decyzji. O nszych  działaniach możecie Państwo przeczytać w kolejnym Biuletynie Sądeckiego UTW, który tradycyjnie, wydajemy co kwartał. Życzymy przyjemnej lektury.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 9

Przekazujemy Państwu kolejne wydanie Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Co kwartał staramy się wydawać nasz Biuletyn, w którym zawieramy informacje oraz materiały o tym co dzieje się w naszym Uniwersytecie. Tak więc mamy streszczenia niektórych wykładów, krótkie notki biograficzne naszych wykładowców, sprawozdania i opisy zajęć oraz spotkań integracyjnych, zapiski kronikarskie.

Czytaj więcej

Biuletyn Sądeckiego UTW nr 8

Przekazujemy Państwu kolejne wydanie Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym tematem wiodącym są informacje o Szlaku Architektury Drewnianej i zabytkowych obiektach architektury sakralnej, jakie zwiedzali słuchacze Sądeckiego UTW w czasie wyjazdu edukacyjnego w listopadzie br. Zachęcamy również do lektury wszystkich innych materiałów pisanych ręką i sercem Państwa kolegów – również słuchaczy SUTW. Życzymy przyjemnej lektury i zapraszamy do wspólnego redagowania Biuletynu.

Czytaj więcej