Aktualności

 

Uprzejmie informujemy, iż z systemu bezpłatnego doradztwa i usług z zakresu prawa i księgowości dla organizacji pozarządowych z terenu Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego oraz osób, które są zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej zostanie uruchomiony – zgodnie z harmonogramem realizacji projektu - od dnia 1 marca 2012r.

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW