Przejdź do treści

Projekt “Biegać, skakać, chodzić, pływać! Sekret zdrowia Sądeckich Seniorów”.

 • Opublikowano

Od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje zadanie pn. Biegać, skakać, chodzić, pływać! Sekret zdrowia Sądeckich Seniorów.

W jego ramach wdrożony i zrealizowany zostanie pakiet działań obejmujących:

Warsztaty lekkoatletyczne

 • 4 – liczba zorganizowanych grup [2 grupy w 2023 r. i 2 grupy w 2024 r.];
 • 40 – łączna liczba godzin przeprowadzonych zajęć – 4 grupy x 10 spotkań x 1 godz. zegarowa;
 • 60 – łączna liczba osób uczestniczących w warsztatach [średnio po 15 os.];

Warsztaty zdrowy kręgosłup

 • 4 – liczba zorganizowanych grup [2 grupy w 2023 r. i 2 grupy w 2024 r.];
 • 40 – łączna liczba godzin przeprowadzonych zajęć – 4 grup x 10 spotkań x 1 godz. zegarowa;
 • 60 – łączna liczba osób uczestniczących w warsztatach [średnio po 15 os.];

Warsztaty „W tańcu, w ruchu wypoczywać…”

 • 4 – liczba zorganizowanych grup [2 grupy w 2023 r. i 2 grupy w 2024 r.];
 • 40 – łączna liczba godzin przeprowadzonych zajęć – 4 grupy x 10 spotkań x 1 godz. zegarowa;
 • 60 – łączna liczba osób uczestniczących w warsztatach [średnio po 15 os.];

Ping-pong dla poczatkujących

 • 2 – liczba zorganizowanych grup [1 grupa w 2023 r. i 1 grupa w 2024 r.];
 • 10 – łączna liczba godzin przeprowadzonych zajęć – 2 grupy x 5 spotkań x 1 godz. zegarowa;
 • 16 – łączna liczba osób uczestniczących w warsztatach [średnio po 8 os.];

Warsztaty terenowe „Z kijkami na szlaku”

 • 7 – liczba zorganizowanych grup [3 grupy w 2023 r. i 4 grupy w 2024 r.];
 • 28 – łączna liczba godzin przeprowadzonych zajęć – 7 grup x 4 godz. zegarowe;
 • 105 – łączna liczba osób uczestniczących w warsztatach [średnio po 15 os.];

Gimnastyka w wodzie

 • 2 – liczba zorganizowanych grup [w 2024 r.];
 • 20 – liczba godzin przeprowadzonych zajęć – 2 grupy x 10 spotkań x 1 godz. zegarowa;
 • 20 – łączna liczba osób uczestniczących w warsztatach [średnio po 10 os.];

Seminaria „O zdrowym stylu życia”

 • 12 – liczba zrealizowanych seminariów [4 seminaria w 2023 r. i 8 seminariów w 2024 r.];
 • 24 – łączna liczba godzin lekcyjnych przeprowadzonych zajęć – 12 seminariów x 2 godz. lekcyjne;
 • 480 – łączna liczba osób uczestniczących w seminariach [średnio po 40 os];

Sądeccy Seniorzy na START – udział w senioralnych imprezach sportowych

 • 2 – liczba olimpiad, w których jako zawodnicy będą brać udział Sądeccy Seniorzy [Łazy – 2023 r. i Rabka-Zdrój – 2024 r.]
 • 30 – łączna liczba osób seniorów – zawodników biorących udział w olimpiadach [po 15 os].

Realizacja poszczególnych działań pozwoli na osiągnięcie zmiany społecznej obejmującej poprawę kondycji fizycznej u co najmniej 80% uczestników projektu – monitorowanie wskaźnika na podstawie anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczestników warsztatów.

Ponadto zadanie ma na celu podniesienie świadomości osób starszych na temat zdrowia i aktywności fizycznej, integrację środowiska seniorskiego, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych i uznanie w społeczeństwie – jako osób aktywnych, ambitnych, realizujących swoje zainteresowania, dających dobry przykład i dbających o swoje zdrowie.

logo kolor

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego