Przejdź do treści

Organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców miasta Nowego Sącza.

  • Opublikowano

Projekt “Organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców miasta Nowego Sącza”, realizowany przez Stowarzyszenie Sądecki UTW w terminie 1 czerwca – 31 sierpnia 2024 r., ma na celu propagowanie aktywnych i wartościowych form spędzania czasu wolnego przez seniorów w wieku 60 + z Nowego Sącza, zwiększenie dostępności turystyki i jej popularyzację wśród osób starszych poprzez zorganizowanie wyjazdu turystyczno-krajoznawczego dostosowanego do potrzeb, zainteresowań i możliwości grupy odbiorców.

Projekt realizowany
przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

W ramach zadania odbędzie się 1 wyjazd edukacyjny (Nowy Sącz – Łużna – Wapienne – Folusz- Nowy Sącz), którego program został zaplanowany przez profesjonalnego przewodnika doświadczonego w pracy z osobami starszymi.

Informacje szczegółowe dotyczące planowanego działania (wraz z terminem wyjazdu oraz zasadami rekrutacji) zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Sądecki UTW w terminie późniejszym.

Biuro projektu:
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Jagiellońska 18
33-300 Nowy Sącz
tel. 18-443-57-08
e mail: sekretariat@sutw.pl
www.sutw.pl