Przejdź do treści

Odkrywamy Małopolskę!

  • Opublikowano

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje w okresie w okresie od 6.05.2024 r. do 31.10.2024 r. projekt “Odkrywamy Małopolskę!”.
W ramach zadania zorganizowanych zostanie 5 tematycznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych, które zaplanowane zostały przez profesjonalnego przewodnika posiadającego doświadczenie w pracy z seniorami.

  1. Z wizytą u Władysława Orkana w Gorcach.
  2. Z wizytą na dworze rodu Gładyszów w Szymbarku.
  3. Odkrywamy bijące serce Podgórza – Ciężkowice.
  4. Odkrywamy Perłę Podkarpacia – Biecz.
  5. Spacer do Doliny Pamięci – Jackowej Pościeli.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Odbiorcami zadania będą osoby starsze w wieku 60+, należące do grona osób ze szczególnymi potrzebami, kobiety i mężczyźni – mieszkańcy Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego.

Objęcie wsparciem ww. grupy wynika z potrzeby tworzenie warunków do uczestnictwa osób w starszym wieku w różnych formach aktywności, uwzględniających zmieniającą się wraz z wiekiem kondycję psychofizyczną oraz ich zainteresowania, a także zapewnienia możliwości satysfakcjonującego zagospodarowania czasu wolnego. Turystyka społeczna umożliwia rozwój fizyczny i kulturowy, promuje socjalizację i integrację dlatego odgrywa ona istotną rolę w życiu osób starszych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Co warte podkreślenia jest to forma aktywności preferowana przez seniorów.

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział co najmniej 100 niepowtarzalnych uczestników. Rekrutacja będzie odbywać się w sposób otwarty na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Kryteria: wiek, miejsce zamieszkania.
O rekrutacji na poszczególne wyjazdy będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Biuro projektu:
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Jagiellońska 18
33-300 Nowy Sącz
tel. 18-443-57-08
e mail: sekretariat@sutw.pl
www.sutw.pl