Przejdź do treści

[30-10-2023] Dziękujemy uczestnikom XV Międzynarodowej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych “Trzeci Wiek na Start”.

  • Opublikowano

W dniu 26 października 2023 r. przedstawiciele Zarządu SUTW: pani Wiesława Borczyk – prezes Stowarzyszenia oraz pan Daniel Jachimowicz – wiceprezes wręczyli pamiątkowe dyplomy Słuchaczom SUTW, którzy wystartowali w XV Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych “Trzeci Wiek na Start”. Wydarzenie odbyło się 16 września w Łazach, pow. zawierciański.

Szczególne gratulacje i podziękowania należą się pani Zofii Pychyrek, która była kapitanem drużyny SUTW oraz panu Markowi Michalikowi – zdobywcy srebrnego medalu w turnieju szachowym.