Przejdź do treści

[30-06-2023] Seniorze, odkryj Małopolskę!

 • Opublikowano

W okresie 1 czerwca – 30 października 2023 r. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt “Seniorze, odkryj Małopolskę!”.

Projekt ma na celu propagowanie aktywnych i wartościowych form spędzania czasu wolnego wśród seniorów 60 + z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, zwiększenie dostępności turystyki dla osób starszych poprzez zorganizowanie działań dostosowanych do potrzeb, zainteresowań i możliwości seniorów.
Projekt ma w szerszej perspektywie integrować, aktywizować i edukować, a także poszerzać wiedzę odbiorców na temat atrakcji Małopolski i jej bogatej historii.

Działania zaplanowane w projekcie:
• 1 Spacer historyczno-przyrodniczy
• 2 Wyjazdy edukacyjno-integracyjne: „Szczawnica: odkrywamy tajemnice Pienin” oraz „Gorlice jakich nie znacie!”

Zasady uczestnictwa – REKRUTACJA:

 • spełnienie kryteriów projektowych: wiek 60+, miejsce zamieszkania: Nowy Sącz lub Powiat nowosądecki;
 • prawidłowe uzupełnienie formularza rekrutacyjnego do projektu w siedzibie SUTW

Ze względu na wymogi projektowe tj. wymaganą liczbę niepowtarzalnych uczestników projektu, Organizator umożliwia danej osobie wpisanie się maksymalnie na dwa wydarzenia: jeden wybrany wyjazd edukacyjno-integracyjny lub/ i spacer historyczno-przyrodniczy.

Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 30 czerwca w biurze Sądeckiego UTW – ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18-443-57-08. 

PROGRAM WYDARZEŃ:

Wyjazd edukacyjno-integracyjny: Szczawnica: Odkrywamy tajemnice Pienin
Data: 11 lipca 2023 r. (wtorek)

udział: 30 osób + przewodnik (pan Aleksander Żarnowski) + wolontariusz

 

Wyjazd edukacyjno-integracyjny: Gorlice jakich nie znacie!
Data: 2 sierpnia 2023 r. (środa)

udział: 30 osób + przewodnik (pan Aleksander Żarnowski) + wolontariusz

 

Spacer historyczno-przyrodniczy (wędrówka piesza w terenie górskim!)
Data: 25 lipca 2023 (wtorek)
Udział: 20 osób + przewodnik (pan Aleksander Żarnowski) + wolontariusz

 • 8.00 – wyjazd z ul. Morawskiego
 • Przejazd z Nowego Sącza do Żeleźnikowej Wielkiej
 • przejście piesze fragmentem niebieskiego szlaku w stronę Nawojowej
 • przejście zielonym szlakiem na Ostrą
 • zwiedzanie niewielkiej polanki z pomnikiem upamiętniającym partyzantów
 • przejście na Cyrlę
 • zejście do Rytra
 • zwiedzanie zamku w Rytrze
 • powrót do Nowego Sącza (wyjazd z Rytra godz. 15.00)

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Organizator zapewnia: opiekę przewodnika/pilota i wolontariusza – opiekuna wyjazdu/spaceru, autokar, wejścia do obiektów, ubezpieczenie NNW, posiłek regeneracyjny (dotyczy tylko wyjazdów edukacyjno-integracyjnych, bez spaceru).
 • Uczestnicy działań zobowiązani są do przestrzegania przepisów zwiedzanych obiektów, przepisów sanitarnych oraz porządkowych określonych przez przewodnika/pilota, opiekuna wyjazdu czy opiekuna spaceru.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany zapewnić sobie na wybrany wyjazd/spacer odpowiednie do programu wydarzenia, warunków oraz czasu jego trwania: odzież, obuwie, ewentualnie także: sprzęt (np. kijki do nordic walking) oraz prowiant (woda, napoje, przekąski) jeżeli Uczestnik ma taką potrzebę.
 • Uczestnicy biorą udział w wydarzeniach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zgłaszając się na wybrane wydarzenie deklarują, że ich stan zdrowia/ kondycja pozwalają na udział w danym wydarzeniu oraz że zapoznali się z jego programem.
 • Uczestnicy przy rekrutacji akceptują postanowienia REGULAMINU uczestnictwa w projekcie „Seniorze, Odkryj Małopolskę!” dostępnego na stronie: https://sutw.pl/index.php/1707
 • W obiektach sakralnych – np. Cerkwi w Kwiatoniu czy kościele św. Andrzeja Boboli można złożyć dobrowolną ofiarę na utrzymanie świątyni.
 logo kolor

Seniorze, odkryj Małopolskę!

Projekt zrealizowano
przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego