Przejdź do treści

Projekt “Dziennikarze Obywatelscy – Sądeccy Seniorzy”.

 • Opublikowano

znaki strona www 1

Od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje zadanie pt. Dziennikarze Obywatelscy – Sądeccy Seniorzy, sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

PROO zestawienie 1 plik edytowalny 1 KOLOR

CEL PROJEKU

Celem zadania będzie wzmocnienie działalności misyjnej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w zakresie mediów obywatelskich oraz jego rozwój instytucjonalny, które nastąpią poprzez:

 • podniesienie kompetencji – wiedzy i praktycznych umiejętności przez osoby starsze, członków i słuchaczy Sądeckiego UTW w zakresie dziennikarstwa obywatelskiego;
 • rozwijanie zdywersyfikowanych kanałów komunikacyjnych, w tym analogowych oraz cyfrowych i tym samym zwiększenie ich zasięgu.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

W ramach zadania zorganizowane i przeprowadzone zostaną:

 1. Warsztaty „Senior dziennikarz obywatel” [3 grupy w 2023 r. i 1 grupa w 2024 r.].
 2. Warsztaty „Obsługa edytora tekstu i prezentacji” [3 grupy w 2023 r. i 1 grupa w 2024 r.].
 3. Warsztaty „Senior FOTO-VIDEO reporter” [2 grupy w 2023 r. i 1 grupa w 2024 r.].

Ponadto:

 1. Wydawanych zostanie 6 numerów Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  [2 numery w 2023 r. i 4 numery w 2024 r.].
 2. Wydawanych zostanie 10 numerów newslettera Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  [4 numery w 2023 r. i 6 numerów w 2024 r.].
 3. Rozwijane i promowane będą cyfrowe kanały komunikacji [profil Sądeckiego UTW na Facebooku i kanał na YouTube].
 4. Zmodernizowana zostanie strona internetowa sutw.pl.

ZAPLANOWANE REZULTATY                    

Warsztaty „Senior dziennikarz obywatel” – 4 grupy liczące po 5 osób, w każdej z grup odbędzie się 10 spotkań trwających po 2 godz. lek. – tj. 20 godz. lek. zajęć:

 • 20 – łączna liczba osób biorących udział w warsztatach
 • 80 – łączna liczba godzin przeprowadzonych zajęć w ramach warsztatów

Warsztaty „Obsługa edytora tekstu i prezentacji” – 4 grupy liczące po 5 osób, w każdej z grup odbędzie się 10 spotkań trwających po 2 godz. lek. – tj. 20 godz. lek. zajęć.

 • 20 – łączna liczba osób biorących udział w warsztatach
 • 80 – łączna liczba godzin przeprowadzonych zajęć w ramach warsztatów

Warsztaty „Senior FOTO-VIDEO reporter” – 3 grupy liczące po 5 osób, w każdej z grup odbędzie się po 30 godz. lek. zajęć.

 • 15 – łączna liczba osób biorących udział w warsztatach
 • 90 – łączna liczba godzin przeprowadzonych zajęć w ramach warsztatów

Wydawanie Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wydanych zostanie 6 numerów „Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, w nowej, odświeżonej szacie graficznej. Każdy numer zostanie wydrukowany w nakładzie 700 sztuk i będzie składał się z 36 stron [wraz z okładką]
w formacie A4. W Biuletynach będą publikowane m.in. prace uczestników warsztatów realizowanych w ramach niniejszego zadania. Poszczególne wydania „Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” rozstaną rozdystrybuowane do co najmniej 200 podmiotów, w tym osób fizycznych, będących członkami/ słuchaczami Sadeckiego UTW, uczestnikami warsztatów realizowanych w ramach niniejszego zadania oraz 60 podmiotów/instytucji działających na rzecz osób starszych na terenie Nowego Sącza oraz 16 gmin powiatu nowosądeckiego.

Wydawanie newslettera Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wydanych zostanie 10 numerów newslettera. Każdy z numerów będzie składał się z co najmniej 5 stron w formacie A4. W newsletterach będą publikowane m.in. prace uczestników warsztatów realizowanych w ramach niniejszego zadania. Poszczególne wydania Newsletter rozstaną zamieszczone na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz na profilu na Facebooku. Ponadto zostaną rozesłane drogą mailową do co najmniej 60 podmiotów/instytucji działających na rzecz osób starszych na terenie Nowego Sącza oraz 16 gmin powiatu nowosądeckiego.

Rozwijanie cyfrowych kanałów komunikacji i promocja

 • opublikowanych zostanie co najmniej 190 postów na profilu SUTW na Facebooku, w tym z materiałami uczestników warsztatów realizowanych w ramach niniejszego zadania.
 • opublikowanych zostanie co najmniej 10 edukacyjno-informacyjnych materiałów filmowych na kanale SUTW na YouTube, w tym materiały opracowane podczas warsztatów “Senior FOTO-VIDEO reporter”.

Zmodernizowana zostanie strona internetowa www.sutw.pl.

plakat 1

plakat2proo