Przejdź do treści

[19-10-2023] Warsztaty “Senior na wirtu@lnym szlaku” – Jamna (18.10.2023).

  • Opublikowano

W dniu 18 października 2023 w Jamnej odbyły się warsztaty “Senior na Wirtu@lnym Szlaku”. Zajęcia poprowadzili przewodnicy Natalia Figiel oraz Adrian Dudziak z Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, którzy zapoznali Seniorów z ciekawymi aplikacjami mobilnymi, które są pomocne podczas aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie przyrody pozwalając wyszukać interesujące miejsca, zaplanować bezpieczną podróż oraz znaleźć ciekawe informacje.

Działanie zostało zorganizowane w ramach projektu Sądeccy Seniorzy Wirtu@lnie, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023.

 aktywnu  MRiPS

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
“AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025. EDYCJA 2023.