Przejdź do treści

[14-12-2023] Podziękowania dla Pani Zyty Bilińskiej – wieloletniej Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SUTW

  • Opublikowano

Dzisiaj na spotkaniu w MCK SOKÓŁ specjalne podziękowania od Zarządu Stowarzyszenia za pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w latach 2012-2023 odebrała pani Zyta Bilińska.

Dziękujemy, Pani Zyto, za pracę, oddanie i wkład w rozwój SUTW oraz całej społeczności seniorów.