Przejdź do treści

[08-03-2024] Spotkanie edukacyjno-informacyjne “Bezpieczny Nowosądecki Senior” – 7 marca 2024 r.

  • Opublikowano

W dniu 7 marca 2024 w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku spotkanie edukacyjno-informacyjne “Bezpieczny Nowosądecki Senior”.

Dziękujemy za udział w wydarzeniu:

  • panu Ludomirowi Handzlowi – Prezydentowi Miasta Nowego Sącza
  • pani Magdalenie Majce – Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza
  • panu nadkom. Zbigniewowi Zacherowi – Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
  • panu st. kpt. Krzysztofowi Bieńkowi z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
  • pani Ewelinie Potoczek – Zastępcy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Celem spotkania było przekazanie Sądeckim Seniorom informacji dot. bezpieczeństwa osób starszych, w tym najczęściej spotykanych problemów, ich zapobiegania i rozwiązywania oraz inicjatyw podejmowanych przez zaproszone Instytucje na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa najstarszej grupy wiekowej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął pan Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza.

fot. Elżbieta Cabak
fot. Elżbieta Cabak
fot. Elżbieta Cabak
fot. Elżbieta Cabak
fot. Elżbieta Cabak
fot. Elżbieta Cabak
fot. Elżbieta Cabak
fot. SUTW
fot. SUTW
fot. SUTW
fot. SUTW
fot. SUTW
fot. SUTW
fot. SUTW
fot. SUTW

Dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Nowego Sącza uczestnicy wydarzenia skorzystali z poczęstunku.

fot. SUTW

Podczas spotkania Seniorzy mogli także zapoznać się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez Urząd Miasta Nowego Sącza, nowosądecką Komendę Policji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

fot. Elżbieta Cabak
fot. SUTW
fot. SUTW
fot. SUTW