Przejdź do treści

[04-03-2024] Spotkanie edukacyjno-informacyjne “Bezpieczny Nowosądecki Senior” w dniu 7 marca.

  • Opublikowano

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje w dniu 7 marca 2024 r. spotkanie edukacyjno-informacyjne pn. „Bezpieczny Nowosądecki Senior”, które odbędzie się w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, w sali im. Sichrawy,  w godz. 11.00-13.00.

Organizator planuje, że w spotkaniu będzie uczestniczyć 80-120 Sądeckich Seniorów.

Ramowy program spotkania:

  1. Powitanie uczestników i gości, przedstawienie programu spotkania – Wiesława Borczyk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (godz. 11.00 -11.10)
  2. Wystąpienie Ludomira Handzla – Prezydenta Miasta Nowego Sącza (godz. 11.10-11.40)
  3. Wystąpienie mł. insp. Adama Bukańskiego– p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu (godz. 11.40-12.00)
  4. Wystąpienie mł. bryg. Arkadiusz Nosala – Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu (godz. 12.00- 12.20)
  5. Wystąpienie Eweliny Potoczek– Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (godz. 12.20-12.40)
  6. Dyskusja (godz. 12.40- 13.00)
  7. Zakończenie spotkania.

Wydarzenie ma charakter edukacyjno-informacyjny. Głównym celem spotkania jest przekazanie Sądeckim Seniorom informacji dot. bezpieczeństwa osób starszych, w tym najczęściej spotykanych problemów, ich zapobiegania i rozwiązywania oraz inicjatyw podejmowanych przez zaproszone Instytucje na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa seniorów.

Stowarzyszenie SUTW zwróciło się z prośbą do Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla o objęcie spotkania Patronatem Honorowym.