Przejdź do treści

[04-01-2024] Porozumienie o współpracy na rok 2024 pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Stowarzyszeniem Sądecki UTW.

  • Opublikowano

W dniu 3 stycznia 2024 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy na rok 2024 pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Porozumienie podpisali: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, Wiesława Borczyk – prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Daniel Jachimowicz – wiceprezes SUTW. W spotkaniu wzięła również udział sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk oraz przedstawicie SUTW.

fot. Maria Olszowska
fot. Maria Olszowska