[21-12-2022] Audycja radiowa "ABC Seniora - Aktywność i Bezpieczeństwo Cyfrowe Seniorów" - część 2 i 3

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolejnych audycji radiowych przygotowanych przez uczestników zajęć "ABC SENIORA - nowe media". Tym razem seniorzy opowiedzieli o warsztatach stacjonarnych, które odbyły się w ramach projektu projektu „ABC Seniorów – Aktywność i Bezpieczeństwo Cyfrowe Seniorów”.
Czego nauczyli się Seniorzy? Czy czują się teraz pewniej w świecie nowych technologii? Czy korzystają ze zdobytych umiejętności? Sprawdźcie sami!

Materiały do posłuchania na You Tube Sądeckiego UTW:
Audycja nr 2: https://youtu.be/fnsDaf-U778 
Audycja nr 3:  https://youtu.be/fL_bcnIFJ7o 

Czytaj więcej

[16-12-2022] Porozumienie o współpracy między Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu a Stowarzyszeniem Sądecki UTW.

Po wykładzie w dniu 15 grudnia 2022 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu i Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zawarły porozumienie o współpracy. W imieniu PBW dokument podpisała Dyrektor Alina Marek a SUTW reprezentowały Prezes Wiesława Borczyk oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Jadwiga Banach.

Przedmiotem porozumienia jest podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz popularyzowania uczenia się przez całe życie, inspiracji i promocji edukacji czytelniczej i medialnej, nowatorskich metod upowszechniania czytelnictwa, prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie rozwijania i upowszechniania aktywności miedzykulturowej, wiedzy historycznej i postaw obywatelskich wśród osób starszych.

Czytaj więcej

[15-12-2022] Ogłoszenia po wykładzie w dniu 15 grudnia 2022 r.

1. Przypominamy, że najbliższy wykład - spotkanie Słuchaczy SUTW odbędzie się 19 stycznia 2023 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (sala im. Sichrawy) Początek o godz. 11.00. Zamiast tradycyjnego wykładu będzie miał miejsce występ dzieci i młodzieży z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zapraszamy.

2. Sekretariat SUTW w dniach 27 grudnia 2022 - 5 stycznia 2023 włącznie jest nieczynny dla interesantów.

3. Zajęcia językowe na Wydziale Nauk Humanistycznych ANS w Nowym Sączu po przerwie świąteczno-noworocznej rozpoczynają się od poniedziałku 9 stycznia wg obowiązującego harmonogramu.

4. Zapraszamy do lektury najnowszego Biuletynu SUTW

Czytaj więcej

[15-12-2022] Spotkanie z panią Iwoną Romaniak z Fundacji Bratnia Dusza.

W Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu po wykładzie w dniu 15 grudnia 2022r. ze słuchaczami SUTW spotkała się pani Iwona Romaniak - Prezes Fundacji Bratnia dusza z Krynicy Zdroju, która od lat pomaga Polakom mieszkającym na Ukrainie, aby opowiedzieć o bogatej działalności Organizacji oraz przybliżyć Seniorom aktualną sytuację mieszkańców Lwowa i okolic.

Dziękujemy Wszystkim Seniorom, którzy włączyli się w pomoc Ukrainie przynosząc na wykład dary dla dzieci czy wspierając finansowo organizację wigilii dla Polaków we Lwowie.
Podziękowania kierujemy także do Małopolskiego Centum Doskonalenia Nauczycieli, Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Nowym Sączu oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Nowym Sączu, które także włączyły się w akcję.

Czytaj więcej