Aktualności

Drodzy Słuchacze!
Z okazji zbliżającego się Jubileuszu 10-lecia działalności Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku planujemy wydać publikację albumową. Zamierzamy do niej włączyć tekst wspomnieniowy autorstwa jednego ze Słuchaczy (obecnych i byłych) SUTW. Zostanie on wyłoniony w ramach konkursu na napisanie wspomnienia. Temat brzmi: Moje studiowanie, moje pasje i ciekawi ludzie wokół mnie – wspomnienie związane z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Prace prosimy składać w sekretariacie SUTW do końca lutego 2013 roku, z dopiskiem: Praca konkursowa
Tekst musi spełniać następujące wymogi formalne: 2-3 strony, czcionka Times New Roman, interlinia 1,5. Wspomnienia będą oceniane przez 3-osobowe jury.
Najlepsza praca konkursowa zostanie umieszczona w mającej się ukazać publikacji jubileuszowej. Natomiast jej autor otrzyma nagrodę rzeczową.

 

Celem kampanii jest wzmocnienie znaczenia więzi międzypokoleniowych i roli bliskich osób w życiu dziecka oraz uświadomienie szczególnej roli jaką dziadek/babcia mogą pełnić w życiu młodego człowieka; budowanie wizerunku dziadków jako osób dzielących się wiedzą, doświadczeniem, dających wsparcie; wzmocnienie relacji pomiędzy dziadkami/babciami a wnukami, a także podniesienie kompetencji wychowawczych dziadków/babć.
Działania towarzyszące: warsztaty edukacyjne dla babć i dziadków, konkurs fotograficzny "Dziadkowie i wnuki" oraz konkurs "Wspólna historia"
Akcję objęła honorowym patronatem prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.
Więcej informacji na stronie: http://fdn.pl/o-kampanii-2

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem pn. "Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce", który został opracowany na podstawie wyników badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2012 roku. W publikacji znajdują się dane o codziennym funkcjonowaniu stowarzyszeń i fundacji, m.in. dotyczące systematyczności działań, aktywności zaangażowanych osób, podziału obowiązków, planowania i koordynacji.
Raport dostępny jest pod wskazanym linkiem: http://www.ngo.pl/CodzienneZycieNGO

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie