Aktualności

W dniu 18 lutego, w Warszawie odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej, która będzie organem pomocnicznym Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w opracowaniu założeń długofalowej polityki senioralnej, w związku z uchwałą Rady Ministrów o Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
Do Rady zostali zaproszeni przedstawiciele sektora publicznego, w tym samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także reprezentanci sektora prywatnego oraz eksperci. W pierwszym posiedzeniu Rady wezmą udział m.in. przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW - Wiesława Borczyk, Krystyna Męcik, Krystyna Rawska i Roman Biskupski.
Informację z posiedzenia Rady zamieścimy na stronie SUTW.

Serdecznie zapraszamy na wykłady zorganizowane w ramach projektu "Współgranie, współtworzenie, współdziałanie" - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
14 luty 2013r.  godz. 11:00 Małopolskie Centrum Kultury Sokół - wykład nt. Historia i legendy Miasta Nowego Sącza - Pani Maria Marcinowska
21 luty 2013r. godz. 11:00 - Małopolskie Centrum Kultury Sokół - sala Sichrawy - wykład nt. Siedem córek Ewy - Pan Mariusz Kędzierski
21 luty 2013r. godz. 11:00 - Małopolskie Centrum Kultury Sokół - sala Barbackiego - wykład nt. Cudowny zmysł dotyku - Pani Anna Tylikowska
Serdecznie zapraszamy !!!

Kraków, 15 lutego 2013 r.
Aula Główna Polskiej Akademii Umiejętności
ul. Sławkowska  17
godz. 10.00-14.00
ZAPROSZENIE
ULOTKA str 1
ULOTKA str 2

Szanowni Państwo,
współpracując ze środowiskiem Regionu w ramach bliźniaczych programów Uczelnia dla Społeczności oraz Uczelnia dla Biznesu, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis
University ma zaszczyt zaprosić na seminaria naukowe w roku 2013.
Najbliższe spotkanie poprowadzi dr Wioletta Kwak z WSB-NLU. Tematyka spotkania dotyczy roli strategii marketingowych organizacji niekomercyjnych w tworzeniu wartości dla interesariuszy. Seminarium odbędzie się 13 lutego 2013 r. o godzinie 16:00 w WSB-NLU w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, sala 129 w budynku C.
Harmonogram spotkań znaleźć można na stronie
Serdecznie zapraszamy!

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie