Aktualności

Gość specjalny: dr Marzena Breza Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
W piątek 21 czerwca br. w godzinach popołudniowych rozpoczęło się Walne Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, które po przedstawieniu sprawozdania przez prezesa Zarządu Wiesławę Borczyk i wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Danutę Bańską jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2012 oraz udzieliło Zarządowi absolutorium.
Walne Zebranie przyjęło plan działania na rok 2013 oraz Stanowisko w sprawie prac nad dokumentem „Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014- 2020”, które zostanie przekazane Radzie ds. Polityki Senioralnej, Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, Ministrowi Edukacji, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrowi Administracji i Cyfryzacji oraz Parlamentarnym Zespołom ds. UTW i ds. Osób starszych. Treść Stanowiska - KLIKNIJ

 

Warto obejrzeć

06. 13. 2013

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wernisżu prac powstałych podczas warsztatów: plastyczych, fotograficznych i rękodzieła artystycznego zorganizowanych w ramach projektu "Współgranie, współtworzenie, współdziałanie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej"

http://tv-ns.pl/wydarzenia/material/6880/b/1.html

Sądecka Telewizja Internetowa  TV- NS zamieściła wykład  pani Rózy Thun na temat Europejskiego Roku Obywateli 2013 oraz praw obywateli UE, wygłoszony na zakończenie roku akademickiego w Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jej wizyta związana była z inauguracją kampanii "Europejski Rok Obywateli 2013"

Wykładu można wysłuchać na stronie TV-NS - ponizej link:

http://tv-ns.pl/poglady/material/6874/b/1.html

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie