Aktualności

W upalny czwartek, 4 lipca 2013 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu wystąpiła Grupa Teatralno Muzyczna „Wspomnienia” złożona z seniorek i seniorów, słuchaczy Sądeckiego UTW, Grupa Wokalna „Young Voice” oraz gościnnie Jacek Mazanec.
Spektakl słowno – muzyczny „Jeszcze w zielone gramy” według scenariusza i pomysłu Haliny Komar, znanej działaczki na rzecz upowszechniania języka esperanto, byłej przewodniczącej Polskiego Związku Esperantystów, w reżyserii Janusza Michalika – dyrektora artystycznego MOK dostarczył licznie zebranej publiczności, niezapomnianych wrażeń, emocji i co tu ukrywać wzruszeń, szczególnie tym starszym wiekowo widzom.
W dniu 28 czerwca 2013 r. w sali teatralnej przy Kościele Parafialnym w Ropie rozpoczął swą działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uczestników, a także przybyłych gości powitała Pani Prezes Maria Zagrajczuk, głos zabrali również Wójt, Ksiądz Dziekan, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Gorlicach oraz Wiesława Borczyk Prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Do Uniwersytetu zapisało się około 80 osób.
Następnie rozpoczął się wykład nt. "Bezpiecznych finansów Seniora”, który wygłosił mecenas Wojciech Nalepa.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z inauguracji:

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym (27 czerwca) Prezydent Miasta Nowego Sącza powołał Sądecką Radę Seniorów
Inicjatorem powołania Rady było Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz sądeckie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych.
Przewodniczącą Rady została Pani Maria Baran, reprezentującą Sądecki UTW.

W sprawie prac nad dokumentem „Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014- 2020”
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, na Walnym Zebraniu w Krakowie, w dniu 21 czerwca 2013 r. przyjmuje stanowisko, o poniższej treści:
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku udzielając pełnego poparcia dla prac Rady ds. Polityki Senioralnej w sprawie Założeń długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 postuluje o:
I. Kontynuację Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w latach 2014-2020 z zachowaniem 4 priorytetów konkursu ofert oraz zwiększenia środków finansowych, przeznaczonych na dotacje. Doświadczenia I edycji Rządowego Programu ASOS na lata 2012-2013 i ogromne zainteresowanie organizacji pozarządowych oraz ich partnerów udziałem w Programie wskazują na uzasadnioną celowość kontynuacji wsparcia działań na rzecz osób starszych.
II. Włączenie do rozdziału „Edukacja seniorów” w dokumencie „Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020” treści o działalności UTW w Polsce i ich historycznym dorobku w kształceniu nieformalnym – uczeniu przez całe życie osób starszych, od 1975 r., kiedy powstał pierwszy UTW założony przez prof. Halinę Szwarc przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie