Aktualności

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż w dniu 14 sierpnia br. Komisja Certyfikująca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w składzie prof. dr hab. Zdzisława Zacłona – Przewodnicząca Komisji oraz Wojciech Nalepa – Sekretarz Komisji, po zakończeniu wizyty przyznała Złoty Certyfikat dla Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Podczas wizyty Komisja Certyfikująca weryfikowała spełnienie standardów Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku opisanych w publikacji pt. „Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce”.
Po spotkaniu Przewodnicząca Komisji Certyfikującej poinformowała zebrany Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Sądeckiego UTW o przyznaniu Złotego Certyfikatu.

Zapraszamy do galerii zdjęć - KLIKNIJ

Osoby starsze  zainteresowane  udziałem w zajęciach UTW mogą  wybrać uczestnictwo w jednej z 4 sekcji specjalistycznych:

  • kulturoznawczej; obejmuje zagadnienia związane z różnorodnymi formami działań twórczych w dziedziny literatury, historii sztuki, muzyki, filmu, teatru itp. Planujemy udział w imprezach kulturalnych w Nowym Sączu oraz wyjazdy do muzeów i galerii, teatru, filharmonii, opery oraz spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi świata kultury, po ustaleniu z samorządem sekcji,
  • medycznej i profilaktyki zdrowia;  obejmuje zagadnienia dotyczącego zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, znaczenia ruchu i rekreacji dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej, nowoczesnych metod diagnozowania chorób, problematyki geriatrycznej. Także tematykę związaną z prawami pacjenta jako najważniejszego podmiotu w systemie ochrony zdrowia, a w szczególności w relacji lekarz – pacjent. Planujemy wyjazdy edukacyjne do ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych oraz spotkania z lekarzami, rehabilitantami i innymi specjalistami, po uzgodnieniu z samorządem sekcji,
  • geograficzno-przyrodniczej; obejmuje zagadnienia związane z warunkami geograficzno przyrodniczymi i etnograficznymi Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem Sądecczyzny i Podhala. Planujemy wyjazdy edukacyjne do ciekawych miejsc i spotkania ze znanymi ludźmi, po ustaleniu z samorządem sekcji oraz z przedstawicielami miast i powiatów partnerskich Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego,
  • psychologicznej: obejmuje  przybliżenie zagadnień związanych z psychologią osobom  w wieku 50+, aktywizację ich zainteresowań, pomoc w przystosowaniu się w sytuacji przejścia na emeryturę.Planujemy organizowanie warsztatów psychologicznych na temat lepszej komunikacji interpersonalnej i rozwoju osobistego, umiejętności radzenia sobie ze stresem itp.

Rodzaje i formy zajęć  w Sądeckim UTW obejmują m.in. wykłady audytoryjne, wykłady specjalistyczne, kursy komputerowe, kursy języków obcych- angielski, niemiecki, francuski i esperanto -  zajęcia warsztatowe w różnorodnych grupach tematycznych, zajęcia rekreacyjno- ruchowe,wyjazdy edukacyjne, wycieczki i rajdy turystyczne, spotkania integracyjne, grupowe wyjazdy na konferencje, seminaria, na Forum III Wieku przy Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju  itp. Wydawany jest kwartalnik Biuletyn Sądeckiego UTW, a zespół redakcyjny tworzą  sami słuchacze UTW.
Słuchacze Sądeckiego UTW wybierają  na początku roku akademickiego samorząd słuchaczy.
Zapisy  do UTW trwać będą do 10 lipca br.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Sądeckiego UTW ul. Jagiellońska 18 w Nowym Sączu, codziennie  od 8.00 do 15.00, tel. 18 443 57 08.
Więcej o działalności Sądeckiego UTW - www.sutw.pl
Serdecznie zapraszamy !

 

Zarząd Sądeckiego UTW

Organizatorzy- Fundacja Sądecka i Portal Sądeczanin.info -  zapraszają Słuchaczy Sądeckiego UTW na I Zjazd Sądeczan pod Ołtarzem Papieskim w Starym Sączu.
Szczegółowy Program na stronie:
http://www.sadeczanin.info/

„Straciliśmy środki do życia” alarmują opiekunowie niesamodzielnych krewnych.
„Nie mamy systemu pomocy niepełnosprawnym i ich opiekunom” dodają eksperci.
Czy państwo jest bezradne wobec problemów starzejącego się społeczeństwa?Opiekunowie dorosłych niesamodzielnych zwykle niedołężnych seniorów 1 lipca utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad krewnymi. Czy oszczędności oraz chęć uszczelnienia systemu usprawiedliwia odebranie przez państwo opiekunom dorosłych osób niesamodzielnych 520 zł? Dlaczego przez dwadzieścia lat nie dorobiliśmy się systemu opieki nad niesamodzielnymi i ich opiekunami?
W kwestiach społecznych państwo jest zawsze krok za społeczeństwem. To zdanie usłyszałem, co ciekawe, od jednego z urzędników administracji centralnej - mówi dr Paweł Kubicki, ekonomista z SGH. - Obecny rząd, podobnie jak poprzednie, ma, mówiąc kolokwialnie, ograniczoną odwagę, jeśli chodzi o wprowadzanie rozwiązań wyprzedzających. Wiem, że to straszak, który zawsze jest źle odbierany - dodaje ekonomista - ale bez rozwiązań systemowych wkrótce będziemy debatować jeśli nie o eutanazji w sensie ścisłym, to o kryteriach zaprzestawania opieki.
Więcej:
Cały artykuł w najnowszym numerze "Tygodnika Powszechnego"Kraków 11 sierpnia 2013 nr 32 ( 3344)
http://tygodnik.onet.pl/30,0,81159,niepelnosprawna_pomoc_spoleczna,artykul.html

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie