Aktualności

Informujemy !!!

08. 01. 2013

Szanowni Państwo,
informujemy, iż wszelkie informacje o FORUM III WIEKU - KONFERENCJI TOWARZYSZĄCEJ XXIII FORUM EKONOMICZNEMU W KRYNICY ZDROJU znajdują się na stronie www.forumtrzeciegowieku.pl - w zakładce FORUM 2013

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW od 1 maja 2012r. do 31 grudnia 2013r. realizuje ogólnopolski projekt pn. „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach tego przedsięwzięcia została opracowana i upowszechniona wśród ponad 400 UTW w Polsce publikacja pt. „Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce” stanowiąca usystematyzowany zbiór propozycji standardów w 3 podstawowych obszarach działalności UTW, tj.: formalno-prawnych ramach funkcjonowania, merytoryczno-organizacyjnych aspektach podejmowanych działań oraz współpracy UTW z innymi podmiotami.
Liderzy 15 UTW, które rozpoczęły udział w procedurze pilotażowego wdrożenia standardów, na przełomie 2012 i 2013r. wzięli udział w 3 – dniowych warsztatach poświęconych praktycznym aspektom standaryzacji a następnie - w ramach indywidualnych konsultacji i porad - rozpoczęli implementację standardów w swoich macierzystych organizacjach. W czerwcu i lipcu 2013r. po przeprowadzeniu wizyt certyfikacyjnych przez powołaną w tym celu Komisję Certyfikacyjną Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW pierwsze 4 uniwersytety uzyskały certyfikaty „Profesjonalne UTW” na okres 3 lat. Ten pierwszy okres wdrażania projektu i pracy z liderami UTW uczestniczącymi w przedsięwzięciu pozwolił realizatorom zgromadzić wiele cennych doświadczeń oraz wniosków – Forum III Wieku 2013 stanowi doskonała okazję do ich przedstawienia szerszemu gronu liderów UTW z Polski i zagranicy. Mając to na uwadze w programie Forum zaplanowano dwa wydarzenia poświęcone w/w problematyce:

  • w dniu 4 września 2013r. praktyczne warsztaty dla liderów UTW „Standardy Działania UTW - procedura ich wdrożenia”,
  • w dniu 6 września 2013r. podczas Sesji Plenarnej Forum III Wieku panel dyskusyjny „Profesjonalizacja sektora UTW w Polsce”, w którym udział wezmą m.in. członkowie Komisji Certyfikacyjnej realizującej procedurę weryfikacji spełniania standardów działania przez UTW uczestniczące w projekcie.

Poniżej przedstawiamy PROGRAM KONFERENCJI TOWARZYSZĄCEJ XXIII FORUM EKONOMICZNEMU W KRYNICY ZDROJU - FORUM III WIEKU
PROGRAM - KLIKNIJ
Więcej informacji na temat Forum III Wieku na stronie www.forumtrzeciegowieku.pl w zakładce FORUM 2013

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż Głównym Partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie