Aktualności

Już po raz piąty, liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW ) i organizacji pozarządowych (200 osób) działających na rzecz osób starszych i  promowania otoczenia przyjaznego starzeniu się społeczeństwa, z kraju i zagranicy, spotkali się w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju podczas Forum III Wieku, aby wspólnie z  przedstawicielami  świata polityki, nauki i mediów  dyskutować  o  problemach przed którymi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Obecni na Forum byli także liderzy polskich UTW z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Austrii  oraz organizacji AWO z Niemiec i organizacji  „Filozofia Serca” z Winnicy na  Ukrainie,  a także  gości i przedstawicieli mediów.

Gościem Specjalnym Forum III Wieku był Jacek Michałowski - Szef Kancelarii Prezydenta RP. Obecni na rozpoczęciu  Forum III Wieku byli także:  Małgorzata Marcińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Kozłowska – Rajewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Michał Szczerba – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Marzena Breza – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Barbara Imiołczyk - Główny Koordynator zespołów eksperckich i rad społecznych powołanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prof. Bolesław Samoliński – Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Wiesława Borczyk, w imieniu organizatorów Forum III Wieku,  dziękując za zaangażowanie i troskę o los osób starszych wręczyła Jackowi Michałowskiemu okolicznościowy dyplom z honorowym tytułem „Osobowość Forum III Trzeciego Wieku”. Obecny na konferencji Starosta Nowosądecki Jan Golonka odznaczył Szefa Kancelarii Prezydenta „Złotym Jabłkiem Sądeckim” za wspieranie działalności organizacji pozarządowych, a w szczególności Uniwersytetów III Wieku, podkreślając  rolę i znaczenie III sektora i  Uniwersytetu Trzeciego Wieku  na Sądecczyźnie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Forum III Wieku - konferencji towarzyszącej XXIII Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju - Internetowa Telewizja Senioralna
Głównym Partnerem Forum III Wieku było Województwo Małopolskie

http://forum.senioralna.tv/
http://senioralna.tv/20130910413/pelna-relacja-z-forum-w-nowym-saczu

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z podpisania porozumień o współpracy pomiędzy Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku a polskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Austrii, Litwy, Ukrainy i Białorusi - Forum III Wieku

TREŚĆ POROZUMIENIA - KLIKNIJ

Tematem przewodnim Forum III Wieku 2013 jest OBYWATEL SENIOR i poszukiwanie rozwiązań w związku ze zmianami demograficznymi oraz starzejącym się społeczeństwem w Europie. Pytania na które będą odpowiadać w debatach, panelach i spotkaniach mężowie stanu, politycy, przedstawiciele świata nauki oraz eksperci z kraju i zagranicy dotyczyć będą m.in. polityki senioralnej, przygotowania się do życia na emeryturze, tworzenia otoczenia przyjaznego starzeniu się społeczeństwa, aktywności i samodzielności oraz poszanowania praw osób starszych.
To tematy szczególnie ważne w okresie kryzysu gospodarczego, które mogą  stać się także wyzwaniem dla elit politycznych i gospodarczych w kierunku rozwoju społecznego i gospodarczego, nowych miejsc pracy, godnego i bezpiecznego życia  w starszym wieku.
Uniwersytety Trzeciego Wieku stanowią ważny element  działań  w zakresie edukacji  i podtrzymania aktywności seniorów. Są animatorami wielu inicjatyw w środowiskach lokalnych, z udziałem seniorów, także we współpracy z młodym pokoleniem.
Forum III Wieku jako integralna część Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój, zwanego Polskim Davos, gromadzi  corocznie ok. 200 liderów wielu organizacji i instytucji, uczelni wyższych oraz gości z kraju i za granicy.
Głównym Partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie.
Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum III Wieku:
www.forumtrzeciegowieku.pl

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie