Aktualności

Wyjazd do Krakowa

02. 20. 2013

Samorząd sekcji Kulturoznawstwa zaprasza wszystkich zaintersowanych na wyjazd edukacyjny do Krakowa w dniu 26.02.2013 r.
W programie przewidziano zwiedzanie takich obiektów jak:
- Muzeum Malarstwa Sukiennice,
- Kamienica Szołayskich,
- Kościół na Skałce,
- Dom Józefa Mehoffera,
- Kawiarnia Michalika.
Koszt 30 zł.
Zbiórka uczestników:
godz. 7.30 przy ul. Konarskiego.
Zapisy w sekretariacie SUTW.

Rada do spraw Polityki Senioralnej, zwołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, ma być gremium, które ułatwi tworzenie długofalowej polityki senioralnej państwa w formule partycypacyjnej.Wśród uczestników spotkania inauguracyjnego znaleźli się przedstawiciele:

- urzędów centralnych;- instytucji samorządowych;
- pracodawców, związków zawodowych;
- uczelni, organizacji trzeciego sektora, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Spotkanie otworzył Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz,, który podkreślił, że "przygotowując długofalową politykę senioralną nie chcemy ograniczać się do przesyłania gotowych propozycji do konsultacji. Chcemy jak najszerszej partycypacji od samego początku jej budowania. I stąd pomysł powołania tej Rady. Tylko tak uda się nam sformułować politykę Polski skuteczną wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa. Mam nadzieję również, że Rada stanie się fundamentem przyszłego Parlamentu Seniorów, a także będzie znaczącym partnerem współpracy międzynarodowej w UE w tym obszarze"Na spotkaniu inauguracyjnym Marzena Breza, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS, przedstawiła główne obszary tematyczne i harmonogram prac Rady.Poseł Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku zreferował inicjatywę utworzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.Prof. B. Samoliński, przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia, przedstawił opracowanie: „Biała Księga na temat Zdrowego Starzenia”.Społecznośc UTW reprezentowali na posiedzeniu Rady przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Ogólnopolskiego Porozumienia UTW.

Zapraszam do obejrzenia Fotorelacji ze spotkania - ZAKŁADKA GALERII

W dniu 15 lutego br. w Auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja pn. „Samorząd Terytorialny Przyjazny Seniorom. Uniwersytety Trzeciego Wieku”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja zorganizowana została wspólnie przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW. Licznie przybyłych zebranych przywitał Kazimierz Barczyk, przewodniczący organizacji samorządowych i inicjator spotkania oraz prof. Andrzej Białas Prezes Polskiej Akademii Umiejętności.
Gościem honorowym konferencji był Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister podsumował Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, zaprezentował także rezultaty Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS), w ramach którego dla  UTW  oraz organizacji seniorskich przeznaczone było w 2012 roku 20 mln zł. Minister poinformował o  planowanych działaniach  Rady d/s Polityki Senioralnej, złożonej z przedstawicieli UTW i organizacji seniorskich. Powołanie Rady, zespołu parlamentarnego ds. UTW, stworzenie  Departamentu Polityki Senioralnej w ministerstwie pracy i polityki społecznej, przeznaczenie w  2013 roku 40 milionów zł na potrzeby seniorów, to tylko niektóre z oznak, że zmienia się polityka rządu względem osób starszych. Europoseł Czesław Siekierski, w kontekście Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, mówił o priorytecie, jakim w europejskiej polityce uczyniono fakt starzenia się społeczeństw i o konieczności stwarzania seniorom warunków do samodzielnego życia.

Telewizja Polska i Narodowy Bank Polski zapraszają na Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej!
Test odbędzie się
25 lutego w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Do wygrania 20 tys. zł!
Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej to telewizyjny program rozrywkowy, a jednocześnie konkurs wiedzy ekonomicznej. To także dobra zabawa. W warszawskim studiu telewizyjnym Wielki Test rozwiązywać będą znani aktorzy, sportowcy, politycy i dziennikarze, a w Łodzi – wszyscy chętni. W studiu pojawią się m.in.: Tomasz Karolak, Jolanta Fraszyńska, Edyta Herbuś, Katarzyna Żak, Emilian Kamiński, Tadeusz Drozda, Paolo Cozza, Sebastian Chmara, Adrian Zieliński, Przemysław Miarczyński.
Program w Warszawie poprowadzą Paulina Chylewska i Maciej Orłoś, a w Łodzi - Radek Brzózka. Podczas Testu wystąpi Natasza Urbańska.
Nie trzeba być ekonomistą, aby zwyciężyć w Teście i wygrać 20 tysięcy złotych. Jeśli ktoś ma konto w banku, kredyt, korzysta z przelewów internetowych, szuka dobrych okazji cenowych, planuje wydatki w budżecie domowym, to znaczy, że o ekonomii wie dużo z codziennego życia. Ubiegłoroczną edycję Wielkiego Testu Wiedzy Ekonomicznej wygrał 18-letni Krzysztof Bekieszczuk, maturzysta z Krogielowic.
Wiedzę o finansach w pigułce widzowie Jedynki otrzymują od 1 lutego, od poniedziałku do soboty, w serialu „Spokojnie, to tylko ekonomia!” (godz. 20.15). Tomasz Karolak, Jolanta Fraszyńska i Wojciech Pokora w scenkach z dnia codziennego tłumaczą różnorodne procesy ekonomiczne.
TVP1 zaprasza chętnych do udziału w Teście 25 lutego do Akademii Humanistyczno -Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 roku, numer 52 (wejście od ul. Pomorskiej 51). Rejestracja Uczestników zaczyna się o godzinie 11.00.
Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, dlatego prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Więcej Informacji na  stronie internetowej www.wielkitestwiedzyekonomicznej.tvp.pl

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie