Aktualności

Szanowni Państwo!
Poniżej został zamieszczony pierwszy numer Ogólnopolskiego Biuletynu UTW, w którym zrelacjonowano m.in. przebieg piątej edycji Forum III Wieku na XXIII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju i w Nowym Sączu.

OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UTW - KLIKNIJ
Zachęcamy do lektury !

Nowy Sącz, 29 października (wtorek), w sali obrad Starostwa Powiatowego, ul. Jagiellońska 33, początek o godz. 10.00
Organizatorem debaty jest Instytut Łukasiewicza w Krakowie
Honorowy patronat nad inicjatywą objął Marszałek Województwa Małopolskiego.
Do tej pory debaty odbyły się w Krakowie, Tarnowie, Olkuszu, Oświęcimiu i Nowym Targu.
Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej www.JakaUnia.pl.
Serdecznie zapraszamy !

Małopolska koordynuje prace nad Europejską strategią wobec zmian demograficznych. Samorząd województwa już kilka lat temu podjął prace nad określeniem kierunków służących wdrożeniu koncepcji Srebrnej Gospodarki. Jej realizacja będzie szansą na poprawę jakości życia osób starszych i może stać się źródłem rozwoju gospodarczego.
Wydarzenie przygotowywane zostało w ramach projektu ADAPT2DC, realizowanego z partnerami z Polski, Niemiec, Czech, Węgier, Słowenii i Włoch.

Konferencję współorganizowali: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Uniwersytet Jagielloński.
W piątek 11 października o godz. 9.30 w Collegium Phisicum im. Augusta Witkowskiego przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie otwarcia konferencji dokonal Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

W konferencji udział wzięła prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a takze politycy, samorządowcy, naukowcy, eksperci i przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku.
Pierwsza sesja poświęcona była strategii działania w starzejącym się społeczeństwie, a druga dotyczyła osób starszych, jako konsumentów na rynku dóbr i usług.

W  trzeciej sesji na temat  potrzeb edukacyjnych seniorów, moderowanej  przez  dr Jolantę Perek-Białas, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa wystapili: prof. Zofia Szarota, Uniwersytet Pedagogiczny Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji UTW Ewa Piłat, Pełnomocnik Rektora ds.UTW, Uniwersytet Jagielloński oraz studenci  Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program konferencji - KLIKNIJ

W miniony piątek (11 października) zmarł prof. dr hab. Wojciech Froehlich, wybitny uczony: geograf, hydrolog i geomorfolog (nauka o formach rzeźby powierzchni Ziemi), patriota sądecki. Mieszkał w Nowym Sączu, 25 marca skończył 70 lat.
Absolwent I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu i Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauki o Ziemi.
Był kierownikiem Stacji Badawczej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ostatnio związany z Zakładem Badań Geośrodowiska PAN. Autor ponad 80 prac naukowych, członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Przez wiele lat prowadził stację terenową PAN w Homrzyskach, gm. Nawojowa (współautor pracy pt. „Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia).
Tytuł doktora nauk geograficznych z zakresu geografii fizycznej uzyskał w 1974 roku na podstawie dysertacji pt. „Dynamika i roczny cykl procesów fluwialnych w dorzeczu Kamienicy Nawojowskiej”. Po studiach, w latach 60. zeszłego stulecia uczył geografii w I LO im. J. Długosza.
Prof. dr hab. Wojciech Froehlich był także wykładowcą i członkiem Rady Programowo-Naukowej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pogrzeb śp. Wojciecha Froehlicha odbędzie się w środę (16 października). O godz. 9.30 zostanie odprawiona msza św. żałobna w Kościele Ducha Świętego przy ul. Skargi, a  o godz. 12.00, w kaplicy cmentarnej przy ul. Śniadeckich rozpocznie się uroczystość pogrzebowa.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie