Aktualności

Sądecka Izba Gospodarcza w ramach projektu: „e-akademia – podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT” organizuje bezpłatne szkolenia komputerowe (60 godzin) dla osób w wieku 50 +. Zajęcia będą się odbywać 3 razy w tygodniu przez okres 1 miesiąca w Nowym Sączu lub w Krakowie. 

Szczegóły oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie: www.e-akademia.edu.pl oraz w biurach projektu:

Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4499164

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 5/06, 31-866 Kraków,  tel. 12 3743763

W piątek, 29 listopada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało w Krakowie, w Muzeum Lotnictwa Polskiego, debatę poświęconą polityce rodzinnej.

Przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz ministerstwa rozmawiali m.in. o tym, jak łączyć życie rodzinne i zawodowe oraz jak wspierać rodziny wielodzietne.

 Specjalnym gościem Forum był Premier RP Donald Tusk.

 - Rok 2013 jest rokiem przełomowym w polityce rodzinnej, którą formułujemy wspólnie razem z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami - powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz podczas Forum.

Popołudniowa sesja poświęcona była rodzinie wielodzietnej i wielopokoleniowej. Rozmawiano o karcie dużych rodzin oraz o realizowanej przez ministerstwo pracy polityce senioralnej. Do udziału w tym panelu minister Władysław Kosiniak - Kamysz zaprosił Wiesławę Borczyk, prezesa Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która przedstawiła działalność edukacyjno-aktywizującą i integrującą osoby starsze na Sądecczyźnie. Poinformowała również o działaniach Sądeckiego i Limanowskiego Ośrodka Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, które prowadzi Stowarzyszenie Sądecki UTW, udzielając bezpłatnych porad i informacji dla osób starszych i ich rodzin. Zaprezentowała również  doświadczenia wolontariatu seniorów - słuchaczy Sądeckiego UTW, którzy zaangażowali się w pomoc rodzinom zastępczym i wielodzietnym.

- Osoby starsze mają potencjał, który warto wykorzystać w życiu lokalnych społeczności. Ich wiedza i doświadczenie jest ogromną wartością. Rezygnacja z nich byłaby dużą stratą dla całego społeczeństwa – podkreślił w swoim wystąpieniu minister Kosiniak-Kamysz.


W Krakowie, w dniu 29 listopada br. podczas III Małopolskiego Forum UTW, liderzy 13 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, uczestniczących w projekcie "Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce", realizowanym przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW, otrzymali z rąk Ministra certyfikaty "Profesjonalny UTW".

W uroczystym wręczeniu certyfikatów brali również udział: dr hab.prof. nadzw. Zdzisława Zacłona - przewodnicząca Komisji Certyfikacyjnej, Wiesława Borczyk prezes Federacji UTW i Daniel Jachimowicz - koordynator projektu.

Certyfikaty  otrzymały następujące UTW:

"Profesjonalny UTW - Certyfikat Złoty":
UTW  w Gliwicach, UTW im. F. Chopina w Warszawie, UTW w Lesznie, Świętokrzyski UTW w Kielcach, UTW w Nowym Targu, Rabczański UTW w Rabce Zdroju, Sądecki UTW w Nowym Sączu.

"Profesjonalny UTW - Certyfikat Srebrny":
UTW w Łazach oraz UTW w Świętochłowicach.

"Profesjonalny UTW - Certyfikat Brązowy":
UTW w Andrychowie, UTW w Dąbrowie Tarnowskiej, UTW w Limanowej, UTW w Zawierciu.

Minister pogratulował wszystkim UTW i podziękował za pracę jaką wykonują na rzecz rozwoju edukacji oraz aktywności i integracji osób starszych w środowiskach lokalnych.

Galeria zdjęć - KLIKNIJ

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie