Aktualności

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu w dniach od 1 lutego 2014 do 30 czerwca 2014 realizuje projekt pod nazwą: „Aktywny senior – zdrowy senior !” dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Projekt skierowany jest do osób starszych - słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mieszkańców miasta Nowego Sącza. Celem projektu jest podniesienie świadomości seniorów w zakresie dbałości o stan zdrowia, wykształcenia zdrowych nawyków w prowadzeniu stylu życia i prowadzenia codziennej aktywności psychofizycznej. W ramach projektu od lutego do czerwca 2014 zorganizowane zostaną wykłady z dietetykiem na temat zdrowego stylu życia z możliwością konsultacji. Konsultacje te będą obejmowały analizę nawyków żywieniowych, wywiad dietetyczny, określenie stanu odżywiania, przygotowanie tygodniowej diety. Ponadto prowadzone będą zajęcia ruchowe na sali przez fizjoterapeutów i instruktorów. Zajęcia te mają zachęcić do dbania o sprawność i aktywność fizyczną wśród uczestników. Celem tych zajęć będzie wyhamowanie procesów zmian w układzie ruchu, pobudzenie krążenia, wzmocnienie mięśni, a  co za tym idzie powstanie w sferze psychicznej poczucia odprężenia i poprawę nastroju. Informacje na temat zapisów na poszczególne zajęcia będą podawane podczas wykładów audytoryjnych Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet trzeciego Wieku.

Seniorzy to ogromny potencjał - rozmowa "Rzeczpospolitej" z Wiesławą Borczyk, prezesem Sądeckiego UTW i szefową Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW o aktywności seniorów. http://www.rp.pl/artykul/107684,1078230-Seniorzy-to-ogromny-potencjal.html

Zarząd Województwa Małopolskiego powołał w dniu 31 grudnia 2013r. Małopolską Radę ds. Polityki Senioralnej oraz uchwalił jej Regulamin.

W uchwale zapisano: "Mając na uwadze konieczność wzmacniania pozycji małopolskich seniorów w życiu społecznym, jak również doceniając doświadczenie i potencjał tej grupy społecznej, stwarzając tym samym warunki do realizacji potrzeb i poprawy jakości życia małopolskich seniorów oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, powołuje się Małopolską Radę ds. Polityki Senioralnej".

Jest to pierwsza regionalna Rada, po przyjęciu przez Rząd, w dniu 24 grudnia 2013r. "Pakietu dla seniorów".

Skład osobowy Rady określi Marszałek Województwa, a obsługę administracyjno - techniczną zapewnić ma Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Należy przypomnieć, że wniosek o utworzenie regionalnej Rady ds. Polityki Senioralnej złożyła Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, w porozumieniu z UTW w województwie małopolskim oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób starszych.

Tekst uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Regulamin Rady na stronie:

http://www.wrotamalopolski.pl/root_bip/bip_w_malopolsce/root_um/podmiotowe/zarzad/uchwaly/2013/19093

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie