[09-04-2019] Projekt „Wycieczki krajoznawcze dla seniorów mieszkańców Nowego Sącza”.

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku od kwietnia będzie realizowało zadanie „Wycieczki krajoznawcze dla seniorów – mieszkańców  Nowego Sącza” dofinansowane ze środków Miasta Nowego Sącza.

W ramach projektu zostanie organizowany wyjazd krajoznawczo-turystyczny połączony z uczestnictwem w wydarzeniu sportowym jakim jest XI Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Seniorskich „Trzeci Wiek na Start” w dniu 25 maja 2019r.

Wyjazd będzie zorganizowany dla słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – emerytów, rencistów  będącymi mieszkającymi  Nowego Sącza.

Uczestnicy wyjazdu otrzymają szansę na poznanie walorów turystycznych Łaz, integracje oraz wymianę doświadczeń zakresu turystyki i sportu,  rozwoju umiejętności współpracy w grupie sportowej,  a także możliwość reprezentacji  Nowego Sącza podczas ogólnopolskiego wydarzenia sportowego.

Szczegółowe informacje w sekretariacie Sądeckiego UTW.

Czytaj więcej

[08-04-2019] Warsztaty artystyczne: techniki kreatywne.

W ramach projektu "Seniorze, obudź w sobie artystę! - program edukacyjno-artystyczny dla seniorów Nowego Sącza" realizowanego przez stowarzyszenie SUTW odbywają się warsztaty artystyczne: techniki kreatywne dla 3 grup seniorów. Zajęcia prowadzą Mirosława Wąchała oraz Elżbieta Winiarska.

Czytaj więcej