Aktualności

W najbliższy czwartek 7 listopada br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Żywieckiej 13 od godziny 11:00, pełniony będzie kolejny dyżur członków Sądeckiej Rady Seniorów.

Dyżury członków Rady, w czasie których seniorzy mogą przedstawiać swoje problemy, propozycje i opinie dotyczące przedsięwzięć związanych ze sprawami osób w wieku dojrzałym, odbywać się będą cyklicznie w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Serdecznie zapraszamy wszystkich nowosądeckich seniorów.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w roku 2012 zainicjowały proces tworzenia sekcji wolontariatu i współpracy z mieszkańcami na dziesięciu Uniwersytetach Trzeciego Wieku. W październiku ruszą kolejne akcje i przedsięwzięcia realizowane przez słuchaczy UTW na rzecz społeczności ze swoich miast i wiosek.

Międzynarodowe seminarium pt. "Polityka społeczna w dobie starzenia się ludności – długofalowe podejście do polityki senioralnej".
Warszawa 30 październik 2013
Przed przyjściem na tę konferencję podpisałem założenia długofalowej polityki państwa wobec osób starszych - powiedział minister Kosiniak-Kamysz, otwierając międzynarodowe seminarium pt. "Polityka społeczna w dobie starzenia się ludności – długofalowe podejście do polityki senioralnej". Odbyło się ono 30 października 2013 r. w MPiPS - Założenia zostaną przekazane do konsultacji międzyresortowych i społecznych, w tym do organizacji zrzeszających emerytów oraz działających na ich rzecz. Będzie się można z nimi zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej MPiPS

Więcej na: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6442,sa-juz-zalozenia-polityki-senioralnej.html

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż 12 stycznia 2014r. odbędzie się kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany również seniorom.
Udział w Finale to doskonała okazja aby pokazać, że seniorzy, chociaż sami niekiedy potrzebują pomocy, pomagają również innym jak również, aby połączyć przyjemne z pożytecznym: wycieczkę w góry, z kwestą na rzecz WOŚP. Dlatego też seniorzy lubiący turystykę górską mogą wziąć udział w Dziesiątym Karpackim Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w charakterze wolontariuszy.
Zadaniem wolontariuszy uczestniczących w X Karpackim Finale WOŚP będzie kwestowanie w schronisku, na okolicznych szlakach, przy wyciągach narciarskich oraz w miejscowościach u podnóża gór, a także poprowadzenie licytacji oraz obsługa orkiestrowych sklepików. 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie