Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki UTW zaprasza Delegatów (Zarząd, Starostów, Wicestarostów, Członków Sądu Koleżeńskiego oraz Radę Programową sekcji) na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 6 marca 2014 r. (czwartek).

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, sala obrad

Godz.: 14.00 (I termin), 14.30 (II termin) 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad  - przywitanie zgromadzonych.

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2013:

a)      przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

b)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego,

c)      dyskusja i podjęcie uchwały.

4.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013r.

a)      przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

b)      dyskusja i podjęcie uchwały. 

5.      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.

6.      Przyjęcie zmian do statutu Stowarzyszenia

7.  Omówienie planu działania Stowarzyszenia na rok 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie planu działania Stowarzyszenia na rok 2014.

8.      Dyskusja - wolne wnioski.

9.      Zakończenie obrad.

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie, w ten sam dzień, pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od liczby członków na nim reprezentowanych.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu w sekretariacie Sądeckiego UTW.

Szanowni Państwo,

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i samorządów terytorialnych oraz innych instytucji realizujących programy na rzecz osób starszych do udziału w procedurze wyłaniania dobrych praktyk, które zostaną umieszczone w „Złotej Księdze Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.

Celem inicjatywy „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” jest promowanie wartych upowszechnienia, wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. Szczególnie zależy na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą budowaniu społeczeństwa spójnego, przyjaznego wszystkim grupom wieku.

Nie przewidziano nagród finansowych, ani rzeczowych. Formą wyróżnienia jest umieszczenie opisu dobrej praktyki w „Złotej Księdze”, której Patronem jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz możliwość upowszechnienia tą drogą własnych osiągnięć.


Formularz zgłoszeniowy oraz inne materiały dotyczące konkursu i szczegółów wyłaniania dobrych praktyk do „Złotej Księgi” są dostępne pod adresem: www.rpo.gov.pl.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o pobranie i wypełnienie formularza w formie elektronicznej oraz wysłanie go na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Po wypełnieniu, należy wersję papierową formularza (poświadczoną przez kierownika instytucji/organizacji realizującej dobrą praktykę) wysłać (wraz dodatkową dokumentacją, o ile wnioskodawca uzna, że jest ona potrzebna) na adres:

Barbara Imiołczyk
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa

Propozycje dobrych praktyk można zgłaszać do dnia 15 lipca 2014r.

Ogłoszenie

02. 12. 2014

Sekcja Kulturoznawstwa organizuje grupowe wyjście na TRANS OPERĘ w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w dniu:

19.02.2014
  godz. 19:30 -  CYRULIK SEWILSKI
13.03.2014 godz. 19:00 – TOSCA


Zapisy w Sekretariacie Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 


do 14 lutego na CYRULIK SEWILSKI

do 10 marca na TOSCĘ


Cena: 24 zł


ZAPRASZAMY

Prof. dr hab. Bolesław Samoliński, w imieniu Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia Się, przekazał Wiesławie Borczyk Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW list z serdecznymi podziękowaniami za aktywny udział w Kongresie Zdrowego Starzenia, w dniach 30-31 stycznia 2014r. w Warszawie.

Treść listu - KLIKNIJ

Na stronie  www.zdrowestarzenie.org dostępne są materiały pokongresowe.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich treścią.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie