Aktualności

W kategorii: Powiat przyjazny seniorom - zwyciężył Powiat Nowosądecki za realizację projektu „Współpraca ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu”. Cel tegorocznej edycji konkursu to promowanie tworzenia zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych dzięki dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych.

Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce w  dniu 17 grudnia 2013 r. w Senacie, w czasie  konferencji „Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i lokalnych polityk senioralnych z wykorzystaniem środków UE”.

Gratulujemy !

Więcej: http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,6004,konferencja-partycypacja-w-tworzeniu-i-realizacji-regionalnych-i-lokalnych-polityk-senioralnych-z-wykorzystaniem-srodkow-ue.html

"Serdeczne Życzenia Świąteczne wszystkim Słuchaczom i Organizatorom Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jesteście Państwo moją radością, nadzieją i wielkim wsparciem w sprawowaniu misji publicznej. Jesteście elitą osób starszych w Polsce, a równocześnie tymi, którzy wyznaczają ścieżki w przyszłość".

Tekst opublikowany został w "UTW bez granic" Nr 2, grudzień 2013, w rozmowie redakcji z prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wydawcą gazety jest Fundacja Instytut Łukasiewicza w Krakowie.

Życzenia

12. 18. 2013