Aktualności

Seniorzy to ogromny potencjał - rozmowa "Rzeczpospolitej" z Wiesławą Borczyk, prezesem Sądeckiego UTW i szefową Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW o aktywności seniorów. http://www.rp.pl/artykul/107684,1078230-Seniorzy-to-ogromny-potencjal.html

Zarząd Województwa Małopolskiego powołał w dniu 31 grudnia 2013r. Małopolską Radę ds. Polityki Senioralnej oraz uchwalił jej Regulamin.

W uchwale zapisano: "Mając na uwadze konieczność wzmacniania pozycji małopolskich seniorów w życiu społecznym, jak również doceniając doświadczenie i potencjał tej grupy społecznej, stwarzając tym samym warunki do realizacji potrzeb i poprawy jakości życia małopolskich seniorów oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, powołuje się Małopolską Radę ds. Polityki Senioralnej".

Jest to pierwsza regionalna Rada, po przyjęciu przez Rząd, w dniu 24 grudnia 2013r. "Pakietu dla seniorów".

Skład osobowy Rady określi Marszałek Województwa, a obsługę administracyjno - techniczną zapewnić ma Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Należy przypomnieć, że wniosek o utworzenie regionalnej Rady ds. Polityki Senioralnej złożyła Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, w porozumieniu z UTW w województwie małopolskim oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób starszych.

Tekst uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Regulamin Rady na stronie:

http://www.wrotamalopolski.pl/root_bip/bip_w_malopolsce/root_um/podmiotowe/zarzad/uchwaly/2013/19093


Premier: Rada Ministrów przyjęła "Pakiet dla seniorów".

W dniu 24 grudnia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie wigilijne, na które zostali zaproszeni przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W spotkaniu uczestniczyli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW poseł Michał Szczerba, Przewodniczący Rady Polityki Senioralnej prof. dr hab. n.med. Bolesław Samoliński, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS Marzena Breza, Konsultant krajowy ds. geriatrii prof. dr hab.med. Tomasz Grodzicki.

Środowisko UTW reprezentowały: Wiesława Borczyk prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW w Nowym Sączu oraz Krystyna Lewkowicz, prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW i UTW przy SGH w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Federacji UTW i Porozumienia UTW, przedstawiciele organizacji seniorskich, członkowie Rady Polityki Senioralnej.

Spotkanie poprzedziło posiedzenie Rady Ministrów, w czasie którego Rząd przyjął uchwały tzw. "Pakiet dla seniorów", na który składają się: założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 oraz program "Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+".

Krótki film ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=QqVJ5FA_a9A#t=1

Więcej informacji:

https://www.premier.gov.pl/multimedia/zdjecia/wigilia-seniorzy-u-premiera-tuska.html

http://polska.newsweek.pl/donald-tusk-pakiet-dla-seniorow-rzad-tuska-emeryci-rencisci-starsi-ludzie-newsweek-pl,artykuly,277583,1.html

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6536,aktywnosc-spoleczna-osob-starszych.html

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6535,nowa-polityka-senioralna-.html

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie